Συμβουλές απόκτησης εικόνας

Η ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων εξαρτάται από την ποιότητα της αρχικής εικόνας και τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία σάρωσης.

Συμβουλές απόκτησης εικόνας