Συνιστώμενες γραμματοσειρές

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις συνιστώμενες γραμματοσειρές για την εκτέλεση εργασιών με Εβραϊκά, Γίντις, Ταϊλανδικά, Κινέζικα και Ιαπωνικά κείμενα.

Γλώσσα OCR Συνιστώμενη γραμματοσειρά
Εβραϊκά Arial™ Unicode™ MS*
Γίντις Arial™ Unicode™ MS*
Ταϊλανδικά Arial™ Unicode™ MS*

Aharoni

David

Levenim mt

Miriam

Narkisim

Rod

Κινέζικα (ΛΔΚ),
Κινέζικα (Ταϊβάν),
Ιαπωνικά, Κορεατικά,
Κορεατικά (Χάνγκουλ)

Arial™ Unicode™ MS*

Γραμματοσειρές SimSun
Για παράδειγμα: SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei

YouYuan

PMingLiU

MingLiU

Ming (για ISO10646)

STSong

* Αυτή η γραμματοσειρά εγκαθίσταται ταυτόχρονα με τα Microsoft Windows XP και Microsoft Office 2000 ή νεότερη έκδοση.

Συνιστώμενες γραμματοσειρές