Εγκατάσταση πρόσθετων γλωσσών

Για την αναγνώριση κειμένων γραμμένων στα Ιαπωνικά, Κινέζικα, Ταϊλανδικά, Κορεατικά, Εβραϊκά ή Γίντις ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε αυτές τις γλώσσες ξεχωριστά.

Σημείωση. Τα Microsoft Windows Vista και Windows 7 υποστηρίζουν αυτές τις γλώσσες από προεπιλογή.

Για να εγκαταστήσετε νέες γλώσσες στα Microsoft Windows XP:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη στον Πίνακα ελέγχου.
 2. Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου>Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.
 3. Στην καρτέλα Γλώσσα, επιλέξτε:
  • Εγκατάσταση αρχείων για γλώσσες με σύνθετη γραφή και γραφή από τα δεξιά προς τα αριστερά
   για την υποστήριξη των γλωσσών Εβραϊκά, Γίντις και Ταϊλανδικά
  • Εγκατάσταση αρχείων για γλώσσες της Ανατολικής Ασίας
   για την υποστήριξη των γλωσσών Ιαπωνικά, Κινέζικα και Κορεατικά
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Εγκατάσταση πρόσθετων γλωσσών