Αναγνώριση εγγράφων γραμμένων σε περισσότερες από μία γλώσσες

Οι παρακάτω οδηγίες θα σας βοηθήσουν να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο γραμμένο στα Αγγλικά και τα Κινέζικα.

 1. Απενεργοποιήστε τις επιλογές αυτόματης ανάλυσης και οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.
 2. Επιλέξτε Περισσότερες γλώσσες… στο παράθυρο Σελίδες από τη λίστα Γλώσσες εγγράφου. Επιλέξτε Καθορισμός γλωσσών μη αυτόματα από το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής γλώσσας και τις γλώσσες Κινέζικα και Αγγλικά από τη λίστα γλωσσών (για λεπτομέρειες, δείτε Γλώσσες εγγράφου).
 3. Σαρώστε ή ανοίξτε τις εικόνες αφού απενεργοποιήσετε την επιλογή Ανίχνευση προσανατολισμού σελίδας. Η επιλογή διαίρεσης διπλών σελίδων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι εικόνες έχουν το σωστό προσανατολισμό. Οι σελίδες θα προστεθούν στο τρέχον έγγραφο ABBYY FineReader μετά από την εκτέλεση της εντολής.

  Σημαντικό! Κατά τη σάρωση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι σελίδες έχουν τοποθετηθεί σωστά στο κέντρο του κρυστάλλου σάρωσης. Εάν ο βαθμός παραμόρφωσης είναι πολύ υψηλός, το κείμενο ενδέχεται να μην αναγνωριστεί σωστά.

 4. Για τη σχεδίαση περιοχών χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία για τη Ρύθμιση σχημάτων και περιγραμμάτων περιοχών.

  Σημείωση. Εάν η δομή του εγγράφου σας είναι απλή, μπορείτε να εκκινήσετε την αυτόματη ανάλυση της διάταξης. Κάντε κλικ στο κουμπί Finereader analyzetool Αναγνώριση εγγράφων γραμμένων σε περισσότερες από μία γλώσσες (Ανάλυση) ή πατήστε Ctrl+E στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου Εικόνα.

 5. Εάν υπάρχουν περιοχές στην εικόνα στις οποίες το κείμενο είναι γραμμένο σε μία μόνο γλώσσα:
  1. Επιλέξτε αυτές τις περιοχές.
  2. Επιλέξτε τη γλώσσα της περιοχής του κειμένου (Κινέζικα ή Αγγλικά) στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής.

   Σημαντικό! Μπορείτε να καθορίσετε μια γλώσσα μόνο για τις περιοχές του ίδιου τύπου. Εάν επιλέξετε περιοχές οι οποίες περιέχουν κείμενο και πίνακες, δεν θα μπορέσετε να καθορίσετε μια γλώσσα.

  3. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την κατεύθυνση του κειμένου από το αναπτυσσόμενο μενού Προσανατολισμός (για λεπτομέρειες, δείτε Λανθασμένη αναγνώριση κατακόρυφου ή αντεστραμμένου κειμένου).
  4. Για τα κείμενα σε γλώσσες που βασίζονται σε χαρακτήρες, το πρόγραμμα παρέχει μiα επιλογή κατευθύνσεων κειμένου στο αναπτυσσόμενο μενού Κατεύθυνση κειμένου ιερογλυφικών (για λεπτομέρειες, δείτε Αλλαγή ιδιοτήτων κειμένου).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναγνώριση.

Αναγνώριση εγγράφων γραμμένων σε περισσότερες από μία γλώσσες