Αδυναμία εμφάνισης μη-ευρωπαϊκών χαρακτήρων στο παράθυρο “Κείμενο”

Εάν μια γλώσσα που βασίζεται σε χαρακτήρες δεν εμφανίζεται σωστά στο παράθυρο Κείμενο, ενδέχεται να έχετε επιλέξει τη λειτουργία Απλό κείμενο.

Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στη λειτουργία Απλό κείμενο:

  1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές(Εργαλεία>Επιλογές…).
  2. Μεταβείτε στην καρτέλα Προβολή.
  3. Επιλέξτε Arial Unicode MS από το αναπτυσσόμενο μενού Γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση απλού κειμένου.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Εάν δεν εκτελεστεί καμία αλλαγή στο παράθυρο Κείμενο, ανατρέξτε στο: Λανθασμένη γραμματοσειρά στο αναγνωρισμένο κείμενο ή αντικατάσταση ορισμένων χαρακτήρων με τα σύμβολα “?” ή “□”.

Αδυναμία εμφάνισης μη-ευρωπαϊκών χαρακτήρων στο παράθυρο "Κείμενο"