Εργασία με γλώσσες σύνθετης γραφής

Το ABBYY FineReader μπορεί να αναγνωρίσει κείμενα γραμμένα σε Εβραϊκά, Γίντις, Ιαπωνικά, Κινέζικα, Ταϊλανδικά και Κορεατικά. Εξετάστε τα εξής κατά την εργασία με έγγραφα σε γλώσσες οι οποίες βασίζονται σε χαρακτήρες, καθώς και έγγραφα στα οποία χρησιμοποιείται ένα συνδυασμός γλωσσών βασισμένων σε χαρακτήρες και Ευρωπαϊκών γλωσσών.

Για την αναγνώριση των εγγράφου αυτού του τύπου, ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:

Η ενότητα αυτή περιέχει συμβουλές και οδηγίες σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας του αναγνωρισμένου κειμένου:

Εργασία με γλώσσες σύνθετης γραφής