Άλλες γρήγορες εργασίες

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Άλλα στο παράθυρο Νέα εργασία για να προσπελάσετε τις υπόλοιπες επιλογές του ABBYY FineReader για τις Γρήγορες εργασίες.

  1. Από το αναπτυσσόμενο μενού Γλώσσα εγγράφου στην επάνω πλευρά του παραθύρου, επιλέξτε τις γλώσσες εγγράφου.
  2. Κάντε κλικ στο κατάλληλο κουμπί για την εργασία σας.
  • Σάρωση σε έγγραφο HTML σας επιτρέπει να σαρώνετε οποιοδήποτε έντυπο έγγραφο και να το μετατρέπετε σε έγγραφο HTML.
  • Σάρωση σε άλλες μορφές σας επιτρέπει να σαρώνετε οποιοδήποτε έντυπο έγγραφο και να το μετατρέπετε σε μια από τις υποστηριζόμενες μορφές.
  • Μετατροπή PDF/εικόνας σε Microsoft Excel σας επιτρέπει να μετατρέπετε έγγραφα PDF και αρχεία εικόνας σε ένα έγγραφο Microsoft Excel.
  • Μετατροπή PDF/εικόνας σε άλλες μορφές σας επιτρέπει να μετατρέπετε έγγραφα PDF και αρχεία εικόνας σε οποιαδήποτε από τις υποστηριζόμενες μορφές της εφαρμογής.
  • Σάρωση σας επιτρέπει να σαρώνετε ένα έντυπο έγγραφο.
  • Άνοιγμα σας επιτρέπει να ανοίγετε έγγραφα PDF και αρχεία εικόνας.
  1. Ανάλογα με την επιλεγμένη εργασία, θα ανοίξει ένα νέο έγγραφο ή ένα πλαίσιο διαλόγου με επιλογές αποθήκευσης. Εάν ανοίξει ένα έγγραφο, θα περιέχει το αναγνωρισμένο κείμενο και οι εικόνες θα προστεθούν σε ένα έγγραφο FineReader.

Σημαντικό! Κατά την εκτέλεση των Γρήγορων εργασιών, σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, τα δεδομένα μετατρέπονται ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις του προγράμματος. Εάν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, εκτελέστε ξανά την εργασία, για να ανακτήσετε το αναγνωρισμένο κείμενο με τις νέες ρυθμίσεις.

Finereader listpicture Άλλες γρήγορες εργασίες Για λεπτομέρειες, δείτε Γρήγορες εργασίες ABBYY FineReader.

Άλλες γρήγορες εργασίες