Γρήγορες εργασίες ABBYY FineReader

Η επεξεργασία των εγγράφων με το ABBYY FineReader συνεπάγεται συχνά την εκτέλεση των ίδιων διαδοχικών ενεργειών, π.χ. τη σάρωση και την αναγνώριση ενός εγγράφου και, στη συνέχεια, την αποθήκευση των αποτελεσμάτων σε μια συγκεκριμένη μορφή. Για την εκτέλεση των εργασιών που εκτελούνται συχνότερα, το ABBYY FineReader διαθέτει την επιλογή “Γρήγορες εργασίες”, οι οποίες επιτρέπουν την απόκτηση του αναγνωρισμένου εγγράφου με ένα μόνο κλικ.

Οι “Γρήγορες εργασίες” εκκινούνται από το παράθυρο Νέα εργασία , το οποίο ανοίγει σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μετά από τη φόρτωση της εφαρμογής. Εάν το παράθυρο Νέα εργασία δεν είναι ανοικτό, κάντε κλικ στην κύρια γραμμή εργαλείων και κατόπιν στο κουμπί Νέα εργασία.

Εμφάνιση του Νέα εργασία Γρήγορες εργασίες…

Finereader quicktasks Γρήγορες εργασίες ABBYY FineReader

  1. Στο παράθυρο Νέα εργασία , επιλέξτε την επιθυμητή καρτέλα εργασιών:
  1. Επιλέξτε τις αναγνωρισμένες γλώσσες από το αναπτυσσόμενο μενού Γλώσσα εγγράφου. Διατίθενται πρόσθετες επιλογές (στην κάτω πλευρά του παραθύρου) για τις αυτοματοποιημένες εργασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή δεδομένων σε ένα έγγραφο Microsoft Word ή ένα έγγραφο Adobe PDF.
  2. Κάντε κλικ στο κατάλληλο κουμπί για την αυτοματοποιημένη εργασία σας.

Οι εργασίες του ABBYY FineReader εκτελούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις οι οποίες έχουν προσαρμοστεί στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία>Επιλογές…).

Κατά την εκτέλεση μιας αυτοματοποιημένης εργασίας, η οθόνη εμφανίζει τη γραμμή εκτέλεσης εργασίας με την ένδειξη εκτέλεσης της εργασίας, μια λίστα βημάτων της αυτοματοποιημένης εργασίας, συμβουλές και προειδοποιήσεις.

Finereader taskautomationprogressbar Γρήγορες εργασίες ABBYY FineReader

Σημείωση. Για την αναγνώριση εγγράφων με πολύπλοκες δομές, μπορείτε να προσαρμόσετε και να ξεκινήσετε κάθε στάδιο επεξεργασίας χειροκίνητα. Για λεπτομέρειες, δείτε Αναλυτική παρουσίαση του ABBYY FineReader.

Το ABBYY FineReader περιλαμβάνει επίσης την επιλογή δημιουργίας των δικών σας εξειδικευμένων αυτοματοποιημένων εργασιών, με τα βήματα που απαιτούνται για τις προσαρμοσμένες εργασίες σας. Για λεπτομέρειες, δείτε Αυτοματοποιημένη διαχείριση έργου ABBYY FineReader.

Γρήγορες εργασίες ABBYY FineReader