Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF

Κατά την αποθήκευση ενός αναγνωρισμένου κειμένου στη μορφή PDF, μπορείτε να προστατεύσετε τα περιεχόμενα του εγγράφου PDF:

 1. Μέσω κωδικού πρόσβασης, ο οποίος απαιτείται για το άνοιγμα του εγγράφου
 2. Μέσω κωδικού πρόσβασης, ο οποίος απαιτείται για την τροποποίηση ή την εκτύπωση του εγγράφου ή για την αντιγραφή των πληροφοριών σε μια άλλη εφαρμογή
 3. Μέσω κωδικοποίησης

Οι κωδικοί πρόσβασης και άλλες παράμετροι ασφαλείας PDF καθορίζονται στο πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF… το οποίο βρίσκεται στην κάτω πλευρά της καρτέλας Αποθήκευση>PDF στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία>Επιλογές…).

Κωδικός πρόσβασης για το άνοιγμα του εγγράφου Κωδικός πρόσβασης για την επεξεργασία και την εκτύπωση του εγγράφου Επίπεδο κωδικοποίησης
 

Αυτός ο κωδικός προστατεύει το έγγραφο PDF από μη-εξουσιοδοτημένο άνοιγμα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανοίξει το έγγραφο μόνο μετά από την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης που καθορίστηκε από το συγγραφέα.

Για να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για το άνοιγμα του εγγράφου:

 1. Επιλέξτε Απαίτηση κωδικού πρόσβασης για το άνοιγμα του εγγράφου
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Finereader browsebutton Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Καταχωρίστε κωδικό ανοίγματος εγγράφου, καταχωρίστε τον κωδικό σας και επιβεβαιώστε τον.

Ο κωδικός πρόσβασης που καθορίσατε θα εμφανιστεί ως κουκκίδες στο πεδίο Κωδικός ανοίγματος εγγράφου του πλαισίου διαλόγου Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF.

Αυτός ο κωδικός προστατεύει το έγγραφο PDF από μη-εξουσιοδοτημένη επεξεργασία και εκτύπωση, καθώς και από την αντιγραφή των πληροφοριών σε μια άλλη εφαρμογή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τις ενέργειες που περιγράφονται μόνο μετά από την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης που καθορίστηκε από το συγγραφέα.

Για να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για την πρόσβαση στα περιεχόμενα του αρχείου:

 1. Επιλέξτε Περιορισμός εκτύπωσ και επεξεργασ εγγράφου και ρυθμίσ ασφαλείας
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Finereader browsebutton Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Καταχωρίστε τον κωδικό δικαιωμάτων, καταχωρίστε τον κωδικό σας και επιβεβαιώστε τον.

Ο κωδικός πρόσβασης που καθορίσατε θα εμφανιστεί ως κουκκίδες στο πεδίο Κωδικός δικαιωμάτων του πλαισίου διαλόγου Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τις ενέργειες που θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να εκτελέσουν με το έγγραφο PDF. Αυτοί οι περιορισμοί καθορίζονται στην ομάδα Ρυθμίσεις δικαιωμάτων.

 • Τα στοιχεία στην αναπτυσσόμενη λίστα Η Εκτύπωση επιτρέπεται σας παρέχουν τη δυνατότητα να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε την εκτύπωση του εγγράφου.
 • Τα στοιχεία στην αναπτυσσόμενη λίστα Οι αλλαγές επιτρέπονται σας παρέχουν τη δυνατότητα να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε την επεξεργασία του εγγράφου.
 • Εάν η ρύθμιση Ενεργοποίηση της αντιγραφής κειμένου, εικόνων και άλλου περιεχομένου είναι επιλεγμένη, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα αντιγραφής των περιεχομένων του εγγράφου PDF (κείμενο και εικόνες) στο Πρόχειρο. Εάν θέλετε να απαγορεύσετε τις ενέργειες αυτού του τύπου, βεβαιωθείτε ότι αυτή η ρύθμιση δεν είναι επιλεγμένη.
 • Εάν η ρύθμιση Ενεργοποίηση της πρόσβασης στο κείμενο για τις συσκευές ανάγνωσης είναι επιλεγμένη, ο χρήστης θα έχει δυνατότητα λήψης στιγμιότυπων οθόνης από το ανοιγμένο έγγραφο PDF. Εάν θέλετε να απαγορεύσετε τις ενέργειες αυτού του τύπου, βεβαιωθείτε ότι αυτή η ρύθμιση δεν είναι επιλεγμένη. Σημειώστε ότι αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για έγγραφα PDF με κωδικοποίηση 128-bit ή υψηλότερη.

Τα στοιχεία στην αναπτυσσόμενη λίστα Επίπεδο κρυπτογράφησης σας επιτρέπουν να καθορίσετε τον τύπο κρυπτογράφησης για το έγγραφο PDF, το οποίο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

Επιλέξτε ένα από τα επίπεδα κωδικοποίησης:

 • Χαμηλή (40 bit) – συμβατότητα με το Adobe Acrobat 3.0 ή νεότερη έκδοση καθορίζει ένα χαμηλό επίπεδο κωδικοποίησης 40-bit, βασισμένο στο πρότυπο RC4.
 • Υψηλή (128 bit) – συμβατότητα με το Adobe Acrobat 5.0 ή νεότερη έκδοση καθορίζει ένα υψηλό επίπεδο κωδικοποίησης 128-bit, βασισμένο στο πρότυπο RC4. Ωστόσο, οι χρήστες των προηγούμενων εκδόσεων του Adobe Acrobat δεν θα έχουν τη δυνατότητα ανοίγματος ενός εγγράφου PDF αυτού του τύπου.
 • Υψηλή (128-bit AES) – συμβατότητα με το Adobe Acrobat 7.0 ή νεότερη έκδοση καθορίζει ένα υψηλό επίπεδο κωδικοποίησης 128-bit, βασισμένο στο πρότυπο AES. Ωστόσο, οι χρήστες των προηγούμενων εκδόσεων του Adobe Acrobat δεν θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος ενός εγγράφου PDF αυτού του τύπου.

Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF