Ιδιότητες εγγράφου

Οι ιδιότητες εγγράφου περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο (εκτενής τίτλος του εγγράφου, συγγραφέας, θέμα, λέξεις-κλειδιά, κλπ). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ιδιότητες εγγράφου για να ταξινομήσετε τα έγγραφά σας. Επιπρόσθετα, μπορείτε να εκτελέσετε αναζητήσεις εγγράφων σύμφωνα με τις ιδιότητές τους.

Κατά την αναγνώριση αρχείων PDF και ενός πλήθους τύπων εικόνας, το ABBYY FineReader εξάγει τις ιδιότητες στο έγγραφο πηγής. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ιδιότητες αργότερα.

Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τις ιδιότητες εγγράφου:

  1. Κάντε κλικ στις επιλογές Εργαλεία>Επιλογές…
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έγγραφο. Στην επιλογή Ομάδα ιδιοτήτων εγγράφου, καθορίστε τον τίτλο, το συγγραφέα και τις λέξεις-κλειδιά.

Ιδιότητες εγγράφου