Αποθήκευση στο Microsoft SharePoint

(μόνο για τα ABBYY FineReader Corporate Edition και ABBYY FineReader Site License Edition)

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε αναγνωρισμένο κείμενο σε έναν πόρο δικτύου — ιστοσελίδα, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κλπ.

Για την αποθήκευση του αναγνωρισμένου κειμένου στο Microsoft SharePoint:

  1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση στο Microsoft SharePoint…
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, καθορίστε το όνομα, τη μορφή, το φάκελο δικτύου στον οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο και τις επιλογές του αρχείου.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σημαντικό!

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα Στοιχεία προγράμματος-πελάτη του Microsoft Office SharePoint Portal Server στον υπολογιστή σας και ότι το πρόγραμμα-πελάτης ιστού εκτελείται.
  • Κατά την εργασία με διευθύνσεις όπως http://Server/share, δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση ενός ήδη υπάρχοντος αρχείου στο δίκτυο.

Αποθήκευση στο Microsoft SharePoint