Αποθήκευση σε XLS/XLSX

Για την αποθήκευση του εγγράφου σας σε μορφή XLS/XLSX:

 • Στην αναπτυσσόμενη λίστα της κύριας γραμμής εργαλείων, επιλέξτε μια λειτουργία αποθήκευσης διάταξης εγγράφου.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο>Αποθήκευση εγγράφου ως>Έγγραφο Microsoft Excel ή στο κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων. Κάντε κλικ στο βέλος κοντά στο κουμπί Αποθήκευση και επιλέξτε μια μορφή αποθήκευσης από τη λίστα. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη μορφή στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές… και, από το πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε την επιθυμητή μορφή.

Συμβουλή. Πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές: επιλέξτε Εργαλεία>Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση και κατόπιν στη καρτέλα XLS/XLSX.
Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

 • Παράβλεψη κειμένου εκτός πινάκων
  Αποθηκεύει μόνο τους πίνακες και παραβλέπει τα υπόλοιπα.

 • Μετατροπή αριθμητικών τιμών σε αριθμούς
  Μετατρέπει τους αριθμούς στη μορφή “Αριθμοί” στο αρχείο XLS. Σε αυτήν τη μορφή, το Microsoft Excel μπορεί να εκτελεί αριθμητικές πράξεις σε κελιά.

 • Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων
  Διατηρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο εξόδου.

Αποθήκευση σε XLS/XLSX