Αποθήκευση σε μορφή TXT

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή TXT:

 • Στην αναπτυσσόμενη λίστα της κύριας γραμμής εργαλείων, επιλέξτε μια λειτουργία αποθήκευσης διάταξης εγγράφου.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο>Αποθήκευση εγγράφου ως>Έγγραφο κειμένου ή στο κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων. Κάντε κλικ στο βέλος κοντά στο κουμπί Αποθήκευση και επιλέξτε μια μορφή αποθήκευσης από τη λίστα. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη μορφή στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές… και, από το πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε την επιθυμητή μορφή.

Συμβουλή. Πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές: επιλέξτε Εργαλεία>Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα TXT.
Οι επιλογές αποθήκευσης σε αυτήν την καρτέλα είναι ομαδοποιημένες στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ρυθμίσεις κειμένου Κωδικοποίηση χαρακτήρων
 


 • Διατήρηση αλλαγών γραμμής
  Διατηρεί την αρχική διάταξη των γραμμών.
 • Εισαγωγή χαρακτήρα αλλαγής σελίδας (#12) ως αλλαγή σελίδας
  Αποθηκεύει την αρχική διάταξη της σελίδας.
 • Χρήση κενής γραμμής ως διαχωριστικό παραγράφου
  Διαχωρίζει τις παραγράφους με κενές γραμμές.
 • Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων
  Διατηρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο εξόδου.

Το ABBYY FineReader ανιχνεύει αυτόματα την κωδικοσελίδα. Για να αλλάξετε την κωδικοσελίδα ή τον τύπο της, επιλέξτε την επιθυμητή κωδικοσελίδα ή τον τύπο της κωδικοσελίδας από την αναπτυσσόμενη λίστα στην Κωδικοποίηση χαρακτήρων.

Αποθήκευση σε TXT