Αποθήκευση σε RTF/DOC/DOCX

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας στις μορφές RTF/DOC/DOCX:

 • Στην αναπτυσσόμενη λίστα της κύριας γραμμής εργαλείων, επιλέξτε μια λειτουργία αποθήκευσης διάταξης εγγράφου.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο>Αποθήκευση εγγράφου ως>Έγγραφο Microsoft Word ή στο κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων. Κάντε κλικ στο βέλος κοντά στο κουμπί Αποθήκευση και επιλέξτε μια μορφή αποθήκευσης από τη λίστα. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη μορφή στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές… και, από το πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε την επιθυμητή μορφή.

Συμβουλή. Πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές: επιλέξτε Εργαλεία>Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα RTF/DOC/DOCX.
Οι επιλογές αποθήκευσης σε αυτήν την καρτέλα είναι ομαδοποιημένες στις ακόλουθες κατηγορίες:

Διατήρηση διάταξης Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού Ρυθμίσεις κειμένου Ρυθμίσεις εικόνας Προηγμένη
 


Ανάλογα με τον τρόπο που σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό σας έγγραφο, επιλέξτε την κατάλληλη από τις παρακάτω επιλογές:

 1. Ακριβές αντίγραφο
  Παράγει ένα έγγραφο το οποίο διατηρεί τη μορφοποίηση του αρχικού. Αυτή η επιλογή συνιστάται για έγγραφα με σύνθετες διατάξεις, όπως διαφημιστικά φυλλάδια. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτή η επιλογή περιορίζει την ικανότητα αλλαγής του κειμένου και της μορφής του εγγράφου εξόδου.
 2. Αντίγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας
  Παράγει ένα έγγραφο το οποίο διατηρεί κατά προσέγγιση την αρχική μορφή και τη ροή του κειμένου, αλλά επιτρέπει εύκολη επεξεργασία.
 3. Μορφοποιημένο κείμενο
  Διατηρεί τις γραμματοσειρές, τα μεγέθη των γραμματοσειρών και τις παραγράφους, αλλά δεν διατηρεί τις ακριβείς θέσεις των αντικειμένων στη σελίδα ή το διάστιχο. Στο κείμενο που προκύπτει εφαρμόζεται αριστερή στοίχιση. (Στα κείμενα που διαβάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά εφαρμόζεται δεξιά στοίχιση).

  Σημείωση. Σε αυτήν τη λειτουργία, τα κατακόρυφα κείμενα αλλάζουν σε οριζόντια.

 4. Απλό κείμενο
  Σε αντίθεση με τη λειτουργία Μορφοποιημένο κείμενο, αυτή η λειτουργία δεν διατηρεί τη μορφοποίηση.

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση στη μορφή RTF, DOC ή DOCX από την αναπτυσσόμενη λίστα Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού.

Συμβουλή. Για να διασφαλίσετε την προσαρμογή του αναγνωρισμένου κειμένου στο μέγεθος του χαρτιού, ορίστε την επιλογή Αύξηση του μεγέθους του χαρτιού για προσαρμογή στο περιεχόμενο. Το ABBYY FineReader θα επιλέξει αυτόματα το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού κατά την αποθήκευση.

 • Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων
  Διατηρεί τους συνεχείς τίτλους (επικεφαλίδες και υποσέλιδα) στο κείμενο εξόδου.
 • Διατήρηση αλλαγών σελίδων
  Διατηρεί την αρχική διάταξη της σελίδας.
 • Διατήρηση αλλαγών γραμμής
  Διατηρεί την αρχική διάταξη σε γραμμές.
 • Διατήρηση χρωμάτων κειμένου και φόντου
  Διατηρεί το αρχικό χρώμα των γραμμάτων.

  Σημείωση. Οι εκδόσεις Word 6.0, 7.0 και 97 (8.0) διαθέτουν περιορισμένη παλέτα χρωμάτων κειμένου και φόντου. Για το λόγο αυτό, τα χρώματα του αρχικού εγγράφου ενδέχεται να αντικατασταθούν με τα διαθέσιμα χρώματα της παλέτας του Word. Η έκδοση Word 2000 (9.0) ή οι νεότερες εκδόσεις διατηρούν πλήρως τα χρώματα του εγγράφου πηγής.

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν μεγάλο πλήθος εικόνων έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Για να μ
ειώσετε το μέγεθος του εγγράφου, ορίστε την επιθυμητή επιλογή στην ομάδα Ποιότητα εικόνας.

Συμβουλή:

 • Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή…. Στο Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας, επιλέξτε τις επιθυμητές παραμέτρους και κάντε κλικ στην επιλογή OK.
 • Εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε εικόνες στο αναγνωρισμένο κείμενο, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Διατήρηση εικόνων δεν είναι επιλεγμένη.

Ορισμένες από τις πιο προηγμένες επιλογές αποθήκευσης μπορεί να είναι διαθέσιμες εάν κάνετε κλικ στην ομάδα Προηγμένη.

 • Επισήμανση αβέβαιων χαρακτήρων
  Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να επεξεργαστείτε το αναγνωρισμένο κείμενο στο Microsoft Word αντί του παραθύρου Κείμενο του ABBYY FineReader. Όλοι οι αβέβαιοι χαρακτήρες επισημαίνονται στο παράθυρο του Microsoft Word.

  Συμβουλή. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των αβέβαιων χαρακτήρων στην καρτέλα Προβολή στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία>Επιλογές…).

 • Ενεργοποίηση συμβατότητας με άλλα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου
  Παράγει ένα έγγραφο το οποίο μπορεί να ανοιχτεί και να υποστεί επεξεργασία σε προηγούμενε εκδόσεις του Microsoft Word και άλλες εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου, οι οποίες υποστηρίζουν τη μορφή RTF.

Αποθήκευση σε RTF/DOC/DOCX