Αποθήκευση σε PDF/A

Επιλέξτε τη μορφή αποθήκευσης PDF/A, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF με πλήρεις δυνατότητες αναζήτησης κειμένου, το οποίο να διατηρεί την οπτική ποιότητα ενός εγγράφου που θα αποθηκευτεί σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Για να αποθηκεύετε το κείμενό σας σε μορφή PDF/A:

 • Στην αναπτυσσόμενη λίστα της κύριας γραμμής εργαλείων, επιλέξτε μια λειτουργία αποθήκευσης διάταξης εγγράφου.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο>Αποθήκευση εγγράφου ως>Έγγραφο Adobe PDF ή στο κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων. Κάντε κλικ στο βέλος κοντά στο κουμπί Αποθήκευση και επιλέξτε μια μορφή αποθήκευσης από τη λίστα. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη μορφή στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές… και, από το πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε την επιθυμητή μορφή.

Συμβουλή. Πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές: επιλέξτε Εργαλεία>Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα PDF/A.
Οι επιλογές αποθήκευσης σε αυτήν την καρτέλα είναι ομαδοποιημένες στις ακόλουθες κατηγορίες:

Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού Λειτουργία αποθήκευσης Ρυθμίσεις εικόνας
 


Από την αναπτυσσόμενη λίστα Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση σε μορφή PDF.

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό σας έγγραφο, ορίστε μία από τις παρακάτω βέλτιστες επιλογές:

 • Κείμενο και εικόνες μόνο
  Η επιλογή αυτή αποθηκεύει το αναγνωρισμένο κείμενο και τις εικόνες που σχετίζονται με αυτό. Η σελίδα θα είναι πλήρως αναζητήσιμη και το αρχείο PDF θα έχει μικρό μέγεθος. Η εμφάνιση του εγγράφου που προκύπτει μπορεί να διαφέρει ελαφρά από το πρωτότυπο.
 • Κείμενο επάνω από την εικόνα της σελίδας
  Η επιλογή αυτή αποθηκεύει το φόντο και τις εικόνες του αρχικού εγγράφου και τοποθετεί το αναγνωρισμένο κείμενο επάνω από αυτά. Συνήθως, αυτός ο τύπος των αρχείων PDF απαιτεί περισσότερο χώρο στο δίσκο από την επιλογή Κείμενο και εικόνες μόνο. Το έγγραφο PDF που προκύπτει είναι πλήρως αναζητήσιμο. Η εμφάνιση του εγγράφου που προκύπτει μπορεί να διαφέρει ελαφρά από το πρωτότυπο.
 • Κείμενο κάτω από την εικόνα της σελίδας
  Η επιλογή αυτή αποθηκεύει ολόκληρη την εικόνα της σελίδας ως εικόνα και τοποθετεί το αναγνωρισμένο κείμενο κάτω από αυτήν. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα πλήρως αναζητήσιμο έγγραφο, το οποίο διατηρεί ακριβώς την ίδια εμφάνιση με το αρχικό.
 • Μόνο εικόνα σελίδας
  Η επιλογή αυτή αποθηκεύει την ακριβή εικόνα της σελίδας. Αυτός ο τύπος εγγράφου PDF δεν θα έχει καμία απολύτως διαφορά από το αρχικό, ωστόσο το αρχείο δεν θα είναι αναζητήσιμο.

Ανάλογα με τη λειτουργία αποθήκευσης που επιλέγετε, παρέχονται ορισμένες από τις ακόλουθες επιλογές: