Αποθήκευση σε HTML

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή HTML:

 • Στην αναπτυσσόμενη λίστα της κύριας γραμμής εργαλείων, επιλέξτε μια λειτουργία αποθήκευσης διάταξης εγγράφου.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο>Αποθήκευση εγγράφου ως>Έγγραφο HTML ή στο κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων. Κάντε κλικ στο βέλος κοντά στο κουμπί Αποθήκευση και επιλέξτε μια μορφή αποθήκευσης από τη λίστα. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη μορφή στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές… και, από το πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε την επιθυμητή μορφή.

Συμβουλή. Πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές : επιλέξτε Εργαλεία>Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα HTML.
Οι επιλογές αποθήκευσης σε αυτήν την καρτέλα είναι ομαδοποιημένες στις ακόλουθες κατηγορίες:

Διατήρηση διάταξης Λειτουργία αποθήκευσης Ρυθμίσεις εικόνας Κωδικοποίηση χαρακτήρων
 


Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό σας έγγραφο, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση:

 • Ευέλικτη διάταξη
  Παράγει ένα έγγραφο το οποίο διατηρεί τη μορφοποίηση του αρχικού. Το έγγραφο εξόδου μπορεί να υποστεί εύκολα επεξεργασία.
 • Μορφοποιημένο κείμενο
  Διατηρεί τις γραμματοσειρές, τα μεγέθη των γραμματοσειρών και τις παραγράφους, αλλά δεν διατηρεί τις ακριβείς θέσεις των αντικειμένων στη σελίδα ή το διάστιχο. Στο κείμενο που προκύπτει εφαρμόζεται αριστερή στοίχιση. (Στα κείμενα που διαβάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά εφαρμόζεται δεξιά στοίχιση.)

  Σημείωση. Σε αυτήν τη λειτουργία, τα κατακόρυφα κείμενα αλλάζουν σε οριζόντια.

 • Απλό κείμενο
  Αυτή η λειτουργία δεν διατηρεί τη μορφοποίηση.

Χρήση CSS
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη μορφή HTML 4, η οποία επιτρέπει τη διατήρηση της διάταξης του εγγράφου χρησιμοποιώντας ένα πίνακα στυλ ενσωματωμένο στο αρχείο HTML.

 • Διατήρηση αλλαγών γραμμής
  Διατηρεί την αρχική διάταξη των γραμμών.
 • Διατήρηση χρωμάτων κειμένου και φόντου
  Διατηρεί το αρχικό χρώμα των γραμμάτων.
 • Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων
  Διατηρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο εξόδου.

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν μεγάλο πλήθος εικόνων έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Για να μειώσετε το μέγεθος του εγγράφου, ορίστε την επιθυμητή επιλογή στην ομάδα Ποιότητα εικόνας.

Συμβουλή:

 • Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή…. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας, επιλέξτε τις επιθυμητές παραμέτρους και κάντε κλικ στην επιλογή OK.
 • Εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε εικόνες στο αναγνωρισμένο κείμενο, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Διατήρηση εικόνων δεν είναι επιλεγμένη.

Το ABBYY FineReader ανιχνεύει αυτόματα την κωδικοσελίδα. Για να αλλάξετε την κωδικοσελίδα ή τον τύπο της, επιλέξτε την επιθυμητή κωδικοσελίδα ή τον τύπο της κωδικοσελίδας από την αναπτυσσόμενη λίστα στην Κωδικοποίηση χαρακτήρων.

Αποθήκευση σε HTML