Αποθήκευση σε CSV

Για την αποθήκευση του κειμένου σας σε μορφή CSV:

Συμβουλή. Πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές: επιλέξτε Εργαλεία>Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα CSV.
Οι επιλογές αποθήκευσης σε αυτήν την καρτέλα είναι ομαδοποιημένες στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ρυθμίσεις κειμένου Κωδικοποίηση χαρακτήρων
 


  • Παράβλεψη κειμένου εκτός πινάκων
    Αποθηκεύει μόνο τους πίνακες και παραβλέπει τα υπόλοιπα.
  • Εισαγωγή χαρακτήρα αλλαγής σελίδας (#12) ως διαχωριστικό σελίδας
    Αποθηκεύει την αρχική διάταξη της σελίδας.
  • Διαχωριστικό πεδίου
    Επιλέγει το χαρακτήρα που θα διαχωρίζει τις στήλες των δεδομένων στο αρχείο CSV.

Το ABBYY FineReader εντοπίζει αυτόματα την κωδικοσελίδα. Για να αλλάξετε την κωδικοσελίδα ή τον τύπο της, επιλέξτε την επιθυμητή κωδικοσελίδα ή τον τύπο της κωδικοσελίδας από την αναπτυσσόμενη λίστα στην Κωδικοποίηση χαρακτήρων.

Αποθήκευση σε CSV