Αποθήκευση: Γενικά

Στο μενού Αρχείο μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων αποθήκευσης για το αναγνωρισμένο κείμενο και να το αποστείλετε σε διάφορες εφαρμογές:

 • Αρχείο>Αποθήκευση εγγράφου FineReader
  Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο ABBYY FineReader. Επιτρέπει την αποθήκευση του αναγνωρισμένου κειμένου και των εικόνων της σελίδας.
 • Αρχείο>Αποθήκευση εγγράφου ως
  Αποθηκεύει το αναγνωρισμένο κείμενο στο σκληρό δίσκο σε μια μορφή της επιλογής σας.
 • Αρχείο>Αποστολή σε
  Ανοίγει το αναγνωρισμένο κείμενο σε μια εφαρμογή της επιλογής σας. Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες στο δίσκο σας.
 • Αρχείο>Αποστολή επιλεγμένων σελίδων σε
  Ανοίγει τις επιλεγμένες σελίδες σε μια εφαρμογή της επιλογής σας. Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες στο δίσκο σας.
 • Αρχείο>Αποθήκευση στο Microsoft SharePoint
  Αποθηκεύει το αναγνωρισμένο κείμενο σε μια θέση δικτύου: ιστοσελίδα, πύλη ή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.
 • Αρχείο>e-mail
  Αποστέλλει την εικόνα ή το αναγνωρισμένο κείμενο μέσω e-mail. Στο πλαίσιο διαλόγου Σελίδες e-mail, ορίστε τις επιθυμητές επιλογές για το συνημμένο αρχείο του μηνύματος e-mail και κάντε κλικ στην επιλογή OK. Θα δημιουργηθεί ένα νέο μήνυμα e-mail με την εικόνα ή το αναγνωρισμένο κείμενο συνημμένα σε αυτό.
 • Αρχείο>Εκτύπωση
  Εκτυπώνει το κείμενο ή τις εικόνες των επιλεγμένων σελίδων του τρέχοντος εγγράφου ABBYY FineReader.

Υποστηριζόμενες εφαρμογές

 • Microsoft Word 2000 (9.0), 2002 (10.0), 2003 (11.0) και 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 2000 (9.0), 2002 (10.0), 2003 (11.0) και 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (με το Πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office για τις μορφές Word, Excel και PowerPoint 2007) και 2007 (12.0)
 • Corel WordPerfect 10.0 (2002), 11.0 (2003), 12.0, 13.0 και 14.0
 • Lotus Word Pro 97 και Millennium Edition
 • OpenOffice.org 3.0, 3.1
 • Adobe Acrobat/Reader (5.0 ή νεότερη έκδοση).

Σημείωση: Για τη διασφάλιση καλύτερης συμβατότητας, συνιστάται η εγκατάσταση των πιο πρόσφατων διαθέσιμων ενημερώσεων και αναβαθμίσεων για τις παραπάνω εφαρμογές.

Αποθήκευση: Γενικά