Αποθήκευση αποτελεσμάτων

Τα αναγνωρισμένα κείμενα μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο, να αποσταλούν σε μια άλλη εφαρμογή χωρίς αποθήκευσή τους στο δίσκο, να αντιγραφούν στο Πρόχειρο ή να αποσταλούν μέσω e-mail ως συνημμένα αρχεία σε οποιαδήποτε από τις υποστηριζόμενες μορφές αποθήκευσης.

Αποθήκευση αποτελεσμάτων