Αρίθμηση σελίδων σε έγγραφα ABBYY FineReader

Όλες οι σελίδες ενός εγγράφου είναι αριθμημένες. Οι αριθμοί των σελίδων εμφανίζονται στο παράθυρο Σελίδες κοντά στις μικρογραφίες των εικόνων.

Πρόσθετη αρίθμηση σελίδων:

 1. Στο παράθυρο Σελίδες, επιλέξτε μία ή πολλαπλές σελίδες.
 2. Στο μενού συντόμευσης του παραθύρου Σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη αρίθμησης σελίδων.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:
  • Επανάληψη αρίθμησης σελίδων
   Αλλάζει όλους τους αριθμούς των σελίδων διαδοχικά, ξεκινώντας από την επιλεγμένη σελίδα.
  • Επαναφορά αρίθμησης αρχικών σελίδων μετα από αμφίδρομη σάρωση
   Επαναφέρει την αρχική αρίθμηση του εγγράφου πηγής, εάν χρησιμοποιήσατε τον τροφοδότη για να σαρώσετε ξεχωριστά πρώτα τις μονές και κατόπιν τις ζυγές σελίδες.

   Σημαντικό! Για την εκτέλεση αυτής της περιοχής θα πρέπει να ανατεθούν τουλάχιστον 3 σελίδες.

   Σημείωση. Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε Ακύρωση “Επαναφοράς αρίθμησης αρχικών σελίδων μετά από αμφίδρομη σάρωση”.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Η σειρά των σελίδων στο παράθυρο Σελίδες θα αλλάξει σύμφωνα με τη νέα αρίθμηση.

Σημειώσεις:

 1. Για να αλλάξετε τον αριθμό μίας σελίδας, κάντε κλικ στον αριθμό της στο παράθυρο Σελίδες και εισάγετε το νέο αριθμό στο πεδίο.
 2. Στη λειτουργία Μικρογραφίες, μπορείτε να αλλάξετε την αρίθμηση των σελίδων σύροντας απλά τις επιλεγμένες σελίδες στην επιθυμητή θέση στο έγγραφο.

Αρίθμηση σελίδων σε έγγραφα ABBYY FineReader