Αποστολή αποτελεσμάτων μέσω e-mail

Το ABBYY FineReader σας επιτρέπει να αποστέλλετε τα αποτελέσματα της αναγνώρισής σας μέσω e-mail σε οποιαδήποτε από τις μορφές που υποστηρίζονται από το ABBYY FineReader.

Για την αποστολή ενός εγγράφου:

 1. Επιλέξτε e-mail>Έγγραφο από το μενού Αρχείο.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου, επιλέξτε:
  • Τη μορφή στην οποία θα πρέπει να αποθηκευτεί το έγγραφο
  • Τις σελίδες του εγγράφου που θα αποθηκευτούν και θα αποσταλούν: όλες οι σελίδες ή μόνο επιλεγμένες σελίδες
  • Επιλογές αρχείου
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή OK. Θα δημιουργηθεί ένα μήνυμα e-mail με το(τα) συνημμένο(α) αρχείο(α). Καθορίστε απλώς τον παραλήπτη και στείλτε το μήνυμα.

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε τις εικόνες των σελίδων του εγγράφου μέσω e-mail.

Για την αποστολή των εικόνων των σελίδων:

 1. Από το μενού Αρχείο, επιλέξτε e-mail>Εικόνες σελίδας.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου:
  • Επιλέξτε τη μορφή στην οποία θα πρέπει να αποθηκευτεί το έγγραφο.
  • Επιλέξτε τις εικόνες των σελίδων που θα αποσταλούν: από όλες τις σελίδες ή μόνο από επιλεγμένες σελίδες.
  • Επιλέξτε Αποστολή μόνο επιλεγμένων περιοχών εάν χρειάζεται να αποστείλετε εικόνες μόνο από τις επιλεγμένες περιοχές των σελίδων.
  • Επιλέξτε Αποστολή ως αρχείο εικόνας πολλαπλών σελίδων εάν χρειάζεται να αποστείλετε εικόνες ως ένα αρχείο πολλαπλών σελίδων.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή OK. Θα δημιουργηθεί ένα μήνυμα e-mail με το(τα) συνημμένο(α) αρχείο(α). Καθορίστε απλώς τον παραλήπτη και στείλτε το μήνυμα.

Αποστολή αποτελεσμάτων μέσω e-mail