Αποθήκευση αποτελεσμάτων

Το αναγνωρισμένο κείμενο μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα αρχείο, να αποσταλεί στην εφαρμογή της επιλογής σας, να αντιγραφεί στο Πρόχειρο ή να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οποιαδήποτε από τις μορφές που υποστηρίζονται από το ABBYY FineReader. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ολόκληρο το έγγραφο ή μόνο επιλεγμένες σελίδες.

Σημαντικό! Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξτε τις κατάλληλες παραμέτρους αποθήκευσης, πριν κάνετε κλικ στην επιλογή “Αποθήκευση”.

Για την αποθήκευση του αναγνωρισμένου κειμένου:

 1. Επιλέξτε τη λειτουργία αποθήκευσης μορφής από το αναπτυσσόμενο μενού της κύριας γραμμής εργαλείων.

  Λειτουργίες αποθήκευσης μορφών εγγράφου.

  1. Ακριβές αντίγραφο
   σας επιτρέπει να αποκτήσετε ένα έγγραφο με μορφοποίηση που αντιστοιχεί στη μορφοποίηση του πρωτότυπου εγγράφου.
   Συνιστάται για έγγραφο με σύνθετη μορφοποίηση, όπως διαφημιστικά φυλλάδια. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτή η επιλογή περιορίζει την ικανότητα αλλαγής του κειμένου και της μορφής του εγγράφου εξόδου.
  2. Αντίγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας
   παράγει ένα έγγραφο στο οποίο η μορφοποίηση μπορεί να διαφέρει ελαφρά από το πρωτότυπο. Τα έγγραφα που δημιουργούνται με αυτήν τη λειτουργία είναι εύκολα επεξεργάσιμα.
  3. Μορφοποιημένο κείμενο
   διατηρεί τις γραμματοσειρές, τα μεγέθη των γραμματοσειρών και τις παραγράφους, αλλά δεν διατηρεί το ακριβές διάστιχο ή τις θέσεις των αντικειμένων στη σελίδα. Στο κείμενο που δημιουργείται εφαρμόζεται αριστερή στοίχιση. Στα κείμενα που διαβάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά εφαρμόζεται στοίχιση στο περιθώριο της δεξιάς πλευράς.

   Σημείωση. Σε αυτήν τη λειτουργία, τα κατακόρυφα κείμενα αλλάζουν σε οριζόντια.

  4. Απλό κείμενο
   Αυτή η λειτουργία δεν διατηρεί τη μορφοποίηση του κειμένου.

  Σημαντικό! Η λίστα των διαθέσιμων επιλογών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη μορφή αποθήκευσης.

 2. Στην καρτέλα Αποθήκευση στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές, επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές αποθήκευσης και πατήστε ΟK.
 3. Κάντε κλικ στο βέλος στη δεξιά πλευρά του κουμπιού Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων και επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ή χρησιμοποιήστε τις εντολές από το μενού Αρχείο.

Finereader listpicture Αποθήκευση αποτελεσμάτων Για λεπτομέρειες, δείτε Αποθήκευση αποτελεσμάτων σε διαφορετικές μορφές.

Σημείωση. Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε εικόνες σελίδας. Για λεπτομέρειες, δείτε Αποθήκευση μιας εικόνας της σελίδας.

Αποθήκευση αποτελεσμάτων