Αναγνώριση

Το ABBYY FineReader χρησιμοποιεί τεχνολογίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων για τη μετατροπή εικόνων εγγράφων σε κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας. Πριν από την εκτέλεση της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, το πρόγραμμα αναλύει τη δομή ολόκληρου του εγγράφου και εντοπίζει τις περιοχές οι οποίες περιέχουν κείμενο, γραμμικούς κώδικες, εικόνες και πίνακες.

Finereader listpicture Αναγνώριση Για λεπτομέρειες, δείτε Ρύθμιση τύπων και περιγραμμάτων περιοχών.

Τα έγγραφα του ABBYY FineReader αναγνωρίζονται αυτόματα σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις με τις τρέχουσες ρυθμίσεις του προγράμματος.

Συμβουλή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανάλυση και την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων για τις νέες εικόνες που προσθέτετε από την καρτέλα Σάρωση/Άνοιγμα στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία>Επιλογές…).

Για να επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τη γλώσσα αναγνώρισης, τη λειτουργία αναγνώρισης και τον τύπο εκτύπωσης του αναγνωρισμένου κειμένου.

Finereader listpicture Αναγνώριση Για λεπτομέρειες, δείτε Συμβουλές βελτίωσης της ποιότητας του OCR.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων μπορεί να εκκινείται χειροκίνητα. Για παράδειγμα, εάν απενεργοποιήσατε την αυτόματη αναγνώριση, επιλέξατε χειροκίνητα περιοχές σε μια εικόνα ή αλλάξατε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία>Επιλογές…):

  • Η γλώσσα αναγνώρισης στην καρτέλα Έγγραφο.
  • Ο τύπος εκτύπωσης του εγγράφου στην καρτέλα Έγγραφο.
  • Οι ρυθμίσεις αναγνώρισης στην καρτέλα Ανάγνωση.
  • Αντιστοίχιση γραμματοσειράς στην καρτέλα Προηγμένη.

Για να εκκινήσετε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων χειροκίνητα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ανάγνωση στην κύρια γραμμή εργαλείων ή
  • Επιλέξτε Ανάγνωση από το μενού Έγγραφο

Συμβουλή. Για την αναγνώριση της επιλεγμένης περιοχής ή σελίδας, χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές από τα μενού Σελίδα και Περιοχές ή χρησιμοποιήστε το μενού συντόμευσης.

Αναγνώριση