Έλεγχος και επεξεργασία

Τα αποτελέσμα της αναγνώρισης εμφανίζονται στο παράθυρο Κείμενο. Οι αβέβαιοι χαρακτήρες επισημαίνονται με χρώμα σε αυτό το παράθυρο. Το χαρακτηριστικό αυτό διευκολύνει τον εντοπισμό πιθανών σφαλμάτων και τη γρήγορη διόρθωσή τους.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το έγγραφο εξόδου είτε άμεσα στο παράθυρα Κείμενο ή με το ενσωματωμένο πλαίσιο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος ( Επιλογές…>Ορθογραφικός έλεγχος…), το οποίο σας επιτρέπει να περιηγηθείτε μεταξύ των αβέβαιων λέξεων, να εντοπίσετε τα ορθογραφικά σφάλματα, να προσθέσετε νέες λέξεις στο λεξικό σας και να αλλάξετε τη γλώσσα του λεξικού.
Finereader listpicture Έλεγχος και επεξεργασία Για λεπτομέρειες, δείτε Έλεγχος κειμένου στο παράθυρο Κείμενο, Έλεγχος με τον Ορθογραφικός έλεγχος από το πλαίσιο διαλόγου.

Το ABBYY FineReader σας επιτρέπει επίσης να ρυθμίζετε τη μορφοποίηση του αναγνωρισμένου κειμένου.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το αναγνωρισμένο κείμενο στο παράθυρο Κείμενο με τα κουμπιά στην κύρια γραμμή εργαλείων και το παράθυρο Ιδιότητες κειμένου (μέσω του μενού συντόμευσης στο παράθυρο Κείμενο>Ιδιότητες).

Σημείωση. Κατά την εκτέλεση της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, το ABBYY FineReader εντοπίζει αυτόματα τα στυλ του εγγράφου. Όλα τα επιλεγμένες στυλ εμφανίζονται στο παράθυρο Ιδιότητες κειμένου. Με την επεξεργασία των στυλ, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη μορφοποίηση ολόκληρου του κειμένου. Το ABBYY FineReader διατηρεί όλα τα στυλ κατά την αποθήκευση του κειμένου στις μορφές RTF/DOC/DOCX.

Finereader listpicture Έλεγχος και επεξεργασία Για λεπτομέρειες, δείτε Χρήση στυλ και Έλεγχος κειμένου στο παράθυρο Κείμενο.

 

Έλεγχος και επεξεργασία