Αναλυτική παρουσίαση του ABBYY FineReader

Η διαδικασία με την οποία τα έγγραφα προστίθενται στο ABBYY FineReader αποτελείται από τέσσερα στάδια. Η εικόνα ανακτάται, αναγνωρίζεται, ελέγχεται και τα αποτελέσματα της αναγνώρισης αποθηκεύονται. Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα στάδια.

Αναλυτική παρουσίαση του ABBYY FineReader