Χρήση στυλ

Κατά την αναγνώριση του κειμένου, το ABBYY FineReader εντοπίζει τα στυλ και τη μορφοποίηση που χρησιμοποιούνται στο αρχικό έγγραφο. Αυτά τα στυλ και η μορφοποίηση αναπαράγονται στο έγγραφο εξόδου, με τη δημιουργία της κατάλληλης ιεραρχίας στυλ. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να εξετάσετε και να επεξεργαστείτε τα στυλ του εγγράφου, καθώς και να δημιουργήσετε νέα στυλ για τη μορφοποίηση του αναγνωρισμένου κειμένου στο παράθυρο Κείμενο.

Για να εφαρμόσετε ένα στυλ σε ένα επιλεγμένο απόσπασμα κειμένου:

  1. Επιλέξτε το επιθυμητό απόσπασμα του κειμένου στο παράθυρο Κείμενο.
  2. Επιλέξτε Ιδιότητες από το μενού συντόμευσης.
  3. Επιλέξτε το επιθυμητό στυλ για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιότητες κειμένου από τη λίστα Στυλ.

Σημείωση. Κατά την αποθήκευση αναγνωρισμένων εγγράφων σε μορφές RTF, DOC και DOCX, όλα τα στυλ διατηρούνται.

Για την τροποποίηση, την προβολή, τη δημιουργία ή τη διαγραφή ενός στυλ:

  1. Μεταβείτε στο μενού Εργαλεία και επιλέξτε Επεξεργαστής στυλ…
  2. Επιλέξτε το επιθυμητό στυλ από τη λίστα των διαθέσιμων επιλογών στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής στυλ. Η δεξιά πλευρά του πλαισίου διαλόγου περιέχει τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου στυλ (όνομα στυλ, όνομα γραμματοσειράς, μέγεθος γραμματοσειράς, εφέ γραμματοσειράς, διάστιχο χαρακτήρων και κλίμακα). Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
  3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο. Το νέο στυλ που δημιουργήθηκε θα προστεθεί στη λίστα των διαθέσιμων στυλ. Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για το νέο στυλ στη δεξιά πλευρά του πλαισίου διαλόγου.
  4. Για να διαγράψετε όλα τα στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση όλων.

Χρήση στυλ