Λεξικό χρήστη: Προσθήκη και αφαίρεση λέξεων

Εάν το κείμενό σας περιέχει πολλούς ειδικούς όρους, συντομεύσεις και κύρια ουσιαστικά, η προσθήκη αυτών των όρων στο λεξικό χρήστη θα βελτιώσει την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. Για κάθε λέξη που προστίθεται, το ABBYY FineReader δημιουργεί όλες τις πιθανές μορφές της, ώστε να επιτρέψει στο πρόγραμμα να την αναγνωρίζει αξιόπιστα στις διάφορες μορφές της (πληθυντικός, ρήμα, κλπ.).

Για την προσθήκη μιας λέξης στο λεξικό κατά τον έλεγχο της ορθογραφίας:

 1. Στο πλαίσιο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη….
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Κύρια μορφή εισάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Μέρος του λόγου (Ουσιαστικό, Επίθετο, Ρήμα, Άκλιτη λέξη)
  • Εάν η λέξη χρησιμοποιείται πάντα με κεφαλαίους χαρακτήρες, επιλέξτε το στοιχείο Κεφαλαία πεζά
  • Η κύρια μορφή της λέξης
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή OK. Θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία υποδείγματος.
  Το ABBYY FineReader θα σας κάνει ερωτήσεις σχετικά με τις πιθανές μορφές τις λέξης, ώστε να δημιουργήσει το υπόδειγμα της νέας λέξης. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Όχι για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Σε περίπτωση σφάλματος, κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση και το ABBYY FineReader θα επαναλάβει την ερώτηση. Το υπόδειγμα που θα δημιουργηθεί εμφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου Υπόδειγμα.

  Σημαντικό! Η δημιουργία υποδειγμάτων είναι δυνατή μόνο για τις λέξεις οι οποίες προστίθενται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά (παλαιά και νέα γραφή), Ρωσικά, Ουκρανικά και Γαλλικά.

Κατά την προσθήκη λέξεων στα Αγγλικά, έχετε την επιλογή της εισαγωγής τους στην άκλιτη μορφή τους αντί της δημιουργίας υποδείγματος. Στην καρτέλα Προηγμένη, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις ορθογραφικού ελέγχου… και επιλέξτε Παράλειψη ειδοποίησης για μορφή λέξης (μόνο στο Αγγλικό λεξικό).

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μια λέξη κατά την προβολή του λεξικού:

 1. Από το μενού Εργαλεία, επιλέξτε Προβολή λεξικών…
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογή λεξικού, επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή…
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Λεξικό, πληκτρολογήστε μια λέξη και κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη… ή επιλέξτε μια λέξη και κάντε κλικ στο στοιχείο Διαγραφή.

Το πρόγραμμα θα σας ειδοποιήσει εάν η επιθυμητή λέξη υπάρχει ήδη στο λεξικό. Στη συνέχεια, πιθανώς να επιθυμείτε να προβάλλετε το υπόδειγμά της. Εάν το υπόδειγμα δεν είναι σωστό, δημιουργήστε ένα νέο υπόδειγμα κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη… στο πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη λέξης.

Μπορείτε να εισάγετε λεξικά χρήστη τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις του ABBYY FineReader (υποστηρίζονται οι εκδόσεις 6.0, 7.0, 8.0 και 9.0).

 1. Από το μενού Εργαλεία, επιλέξτε Προβολή λεξικών…, επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και κάντε κλικ στοιχείο Προβολή…
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Λεξικό, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή… και επιλέξτε το αρχείο του λεξικού που επιθυμείτε να εισάγετε (το αρχείο θα πρέπει να έχει τις επεκτάσεις *.pmd, *.txt, ή *.dic).

Λεξικό χρήστη: Προσθήκη και αφαίρεση λέξεων