Έλεγχος κειμένου στο παράθυρο “Κείμενο”

Μπορείτε να ελέγξετε, να επεξεργαστείτε και να μορφοποιήσετε αποτελέσματα αναγνώρισης στο παράθυρο Κείμενο.

Η γραμμή εργαλείων του παραθύρου Κείμενο στην επάνω πλευρά του παραθύρου σας επιτρέπει να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος. Αυτό το πλαίσιο διαλόγου ενεργοποιεί τον ορθογραφικό έλεγχο, ο οποίος μπορεί επίσης να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου του ορθογραφικού ελέγχου στο παράθυρο Κείμενο.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Finereader movenexterror Έλεγχος κειμένου στο παράθυρο "Κείμενο" /Finereader movepreviouserror Έλεγχος κειμένου στο παράθυρο "Κείμενο" για εναλλαγή μεταξύ της προηγούμενης/επόμενης αβέβαιης λέξης ή χαρακτήρα. Εάν οι αβέβαιοι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται τονισμένοι, κάντε κλικ στο κουμπί Finereader uncertaincharacters Έλεγχος κειμένου στο παράθυρο "Κείμενο" στη κάτω περιοχή του παραθύρου Κείμενο.

Για να ελέγξετε μια αβέβαιη λέξη στο παράθυρο Κείμενο:

  1. Κάντε κλικ στη λέξη στο παράθυρο Κείμενο. Στο παράθυρο Εικόνα, θα εμφανιστεί η θέση της λέξης, ενώ, στο παράθυρο Εστίαση, θα δείτε τη μεγεθυμένη εικόνα της λέξης.
  2. Εκτελέστε τις αλλαγές της λέξης στο παράθυρο Κείμενο, εάν είναι απαραίτητο.

Αυτή η μέθοδος είναι πρακτική όταν χρειάζεται να συγκρίνετε το έγγραφο πηγής και το τελικό έγγραφο.

Η Κύρια γραμμή εργαλείων παρέχει πρόσβαση στο αναπτυσσόμενο μενού των επιλογών αποθήκευσης.
Finereader listpicture Έλεγχος κειμένου στο παράθυρο "Κείμενο" Για λεπτομέρειες, δείτε Αποθήκευση αποτελεσμάτων.

Τα εργαλεία για τη μορφοποίηση του αναγνωρισμένου κειμένου είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες θέσεις:

  • Στη δεξιά πλευρά της Κύριας γραμμής εργαλείων.
    Finereader texteditpane Έλεγχος κειμένου στο παράθυρο "Κείμενο"

  • Στο παράθυρο Ιδιότητες κειμένου (κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Κείμενο>Ιδιότητες).

Σημείωση. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Finereader propertyrightarrow Έλεγχος κειμένου στο παράθυρο "Κείμενο"/Finereader propertyleftarrow Έλεγχος κειμένου στο παράθυρο "Κείμενο" για να πλοηγηθείτε αριστερά και δεξιά στο παράθυρο ιδιοτήτων, εάν το παράθυρο Κείμενο δεν είναι αρκετά ευρύ για να εμφανίζει ολόκληρο το παράθυρο των ιδιοτήτων κειμένου.

Finereader listpicture Έλεγχος κειμένου στο παράθυρο "Κείμενο" Για λεπτομέρειες, δείτε Το κύριο παράθυρο, Γραμμές εργαλείω.

Έλεγχος κειμένου στο παράθυρο "Κείμενο"