Έλεγχος και επεξεργασία του αναγνωρισμένου κειμένου

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, το αναγνωρισμένο κείμενο εμφανίζεται στο παράθυρο Κείμενο για εξέταση και επεξεργασία. Αυτή η ενότητα σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εργασία με το αναγνωρισμένο κείμενο.

Έλεγχος και επεξεργασία του αναγνωρισμένου κειμένου