Εργασία με το ABBYY FineReader

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση του ABBYY FineReader, παρουσιάζοντας τους τρόπους γρήγορης δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου σε μια πρακτική μορφή για την επεξεργασία και τη χρήση του, καθώς και τους τρόπους εκτέλεσης μη-τυποποιημένων εργασιών αναγνώρισης κειμένου.

Περιεχόμενα κεφαλαίου:

Για λεπτομέρειες, δείτε Προηγμένα χαρακτηριστικά.

Εργασία με το ABBYY FineReader