Πολιτική απορρήτου

Συμφωνείτε να μεταφέρετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην ABBYY κατά τη διάρκεια δήλωσης του λογισμικού ABBYY FineReader 10. Συμφωνείτε επίσης ότι η ABBYY έχει τη δυνατότητα να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς με την προϋπόθεση της εμπιστευτικότητας και υπό την ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την Άδεια χρήσης. Οι προσωπικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από εσάς θα χρησιμοποιηθούν μόνο εντός του ομίλου των εταιρειών της ABBYY και δεν θα χορηγηθούν σε τρίτους, εκτός από τις απαραίτητες περιπτώσεις αυτό είναι απαραίτητο υπό την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την Άδεια χρήσης ή όπως παρέχεται από τους όρους της ίδιας της Άδειας χρήσης.

Η ABBYY έχει το δικαίωμα να σας αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία περιέχουν ειδήσεις σχετικά με το προϊόν, πληροφορίες τιμολόγησης, ειδικές προσφορές, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και το προϊόν, μόνο εάν ο χρήστης έχει συμφωνήσει να λαμβάνει πληροφορίες αυτού τους είδους από την ABBYY επιλέγοντας το αντίστοιχο στοιχείο κατά τη δήλωση του προϊόντος. Μπορείτε να διαγράψετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση από τη λίστα των συνδρομητών οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας με την ABBYY.

Πολιτική απορρήτου