Ενεργοποίηση του ABBYY FineReader

Μετά από την εγκατάσταση του ABBYY FineReader 10, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα ώστε να έχετε τη δυνατότητα να το εκτελέσετε σε πλήρη λειτουργία. Στην περιορισμένη λειτουργία, ορισμένες από τις δυνατότητες δεν θα είναι διαθέσιμες. Οι απενεργοποιημένες δυνατότητες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση και την περιοχή.

Ο ενσωματωμένος Οδηγός ενεργοποίησης θα σας βοηθήσει να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Οδηγός ενεργοποίησης θα σας βοηθήσει να αποστείλετε τα δεδομένα που απαιτούνται για την ενεργοποίηση του αντιγράφου της ABBYY που διαθέτετε, ενώ στην απάντηση θα λάβετε ένα κωδικό ενεργοποίησης.

Για να ενεργοποιήσετε το ABBYY FineReader:

 1. Από το μενού Βοήθεια, επιλέξτε Ενεργοποίηση του ABBYY FineReader….
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού ενεργοποίησης.

  Εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε το αντίγραφό σας μέσω τηλεφώνου, φαξ ή e-mail, εισάγετε απλά τον κωδικό ενεργοποίησης ή καταχωρήστε τη διαδρομή του αρχείου ενεργοποίησης στο αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου του Οδηγού ενεργοποίησης.

Μετά από την ενεργοποίηση του αντιγράφου σας, το ABBYY FineReader θα εκτελείται σε αυτόν τον υπολογιστή σε πλήρη λειτουργία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ενεργοποίησης:

 • Μέσω Internet
  Η ενεργοποίηση εκτελείται αυτόματα και για την ολοκλήρωσή της απαιτούνται μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Για τη μέθοδο αυτή απαιτείται ενεργή σύνδεση στο Internet.
 • Μέσω e-mail
  Το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να αποστείλετε ένα μήνυμα e-mail στην ABBYY το οποίο περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενεργοποίηση του ABBYY FineReader. Το μήνυμα e-mail θα δημιουργηθεί αυτόματα. Σε απάντηση θα λάβετε ένα κωδικό ενεργοποίησης.

  Σημαντικό! Βεβαιωθείτε ότι δεν αλλάζετε το πεδίο του θέματος και το σώμα του μηνύματος που δημιουργείται για να διασφαλίσετε τη γρήγορη λήψη της απάντησης από το αυτόματο σύστημα αποστολής μηνυμάτων e-mail.

 • Μέσω τηλεφώνου
  Επιλέξτε τη χώρα σας στο αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου του Οδηγού ενεργοποίησης. Ο οδηγός θα εμφανίσει τους αριθμούς τηλεφώνου του πλησιέστερου γραφείου ή συνεργάτη της ABBYY στην περιοχή σας. Κατά την επικοινωνία σας με τον υπεύθυνο της τεχνικής υποστήριξης, αναφέρετε τον σειριακό αριθμό και τον Κωδικό προϊόντος που εμφανίζονται στον Οδηγό ενεργοποίησης.

  Σημαντικό! Οι κωδικοί ενεργοποίησης ενδέχεται να είναι μακροσκελείς και να απαιτείται αρκετός χρόνος για την υπαγόρευσή τους μέσω τηλεφώνου.

Ο Οδηγός ενεργοποίησης του ABBYY FineReader δημιουργεί μια αποκλειστική παράμετρο για τον Κωδικό προϊόντος. Αυτή η παράμετρος δημιουργείται βάσει των δεδομένων διαμόρφωσης του υπολογιστή που ισχύουν κατά τη στιγμή της ενεργοποίησης. Η παράμετρος δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο του υπολογιστή ή το εγκατεστημένο λογισμικό, τις ρυθμίσεις του χρήστη και τα αποθηκευμένα δεδομένα. Εκτός από τον Κωδικό προϊόντος, κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης στο διακομιστή μεταφέρονται ο σειριακός αριθμός, το όνομα και η έκδοση του προϊόντος και η γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας του ABBYY FineReader. Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για την επιλογή της κατάλληλης γλώσσας και για το περιεχόμενο του μηνύματος των αποτελεσμάτων ενεργοποίησης και δεν χρησιμοποιούνται για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς.

Μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το ABBYY FineReader στον υπολογιστή στον οποίο ενεργοποιήθηκε όσες φορές επιθυμείτε, χωρίς να το ενεργοποιήσετε ξανά. Ο Οδηγός ενεργοποίησης του ABBYY FineReader εντοπίζει και ανέχεται τις αλλαγές στη διαμόρφωση του Η/Υ σας. Οι αναβαθμίσεις μικρής κλίμακας δεν απαιτούν εκ νέου ενεργοποίηση του προϊόντος. Στην περίπτωση εκτέλεσης αναβαθμίσεων μεγάλης κλίμακας στο σύστημα (π.χ. διαμόρφωση του σκληρού δίσκου ή επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος), ενδέχεται να χρειαστεί να αποκτήσετε ένα νέο κωδικό ενεργοποίησης.

Ενεργοποίηση του ABBYY FineReader