Δήλωση του ABBYY FineReader

Η ABBYY σας προσφέρει τη δυνατότητα να γίνεται καταχωρημένοι χρήστες του λογισμικού ABBYY FineReader 10.

Σημείωση. Η δήλωση ενδέχεται να είναι υποχρεωτική για ορισμένες δωρεάν εκδόσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το λογισμικό δεν εκτελείται μέχρι να ολοκληρώσετε τη δήλωση.

Για να δηλώσετε το αντίγραφο του ABBYY FineReader, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Συμπλήρωση της αίτησης δήλωσης κατά την ενεργοποίηση του προγράμματος.

    Σημείωση. Εάν δεν δηλώσετε το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης, μπορείτε να την εκτελέσετε αργότερα.

  • Από το μενού Βοήθεια, επιλέξτε Δήλωση τώρα… και συμπληρώστε την αίτηση δήλωσης που εμφανίζεται.
  • Δήλωση του αντιγράφου σας στην ιστοσελίδα της ABBYY Web.
  • Επικοινωνία με το πλησιέστερο γραφείο της ABBYY.

Πλεονεκτήματα δήλωσης:

  1. Δωρεάν τεχνική υποστήριξη.
  2. Ειδοποιήσεις μέσω e-mail σχετικά με τις νέες κυκλοφορίες προϊόντων ABBYY.
  3. ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ! Κατά τη δήλωση του ABBYY FineReader 10 Professional Edition, λαμβάνετε την εφαρμογή ABBYY Screenshot Reader δωρεάν. Η εφαρμογή ABBYY Screenshot Reader δημιουργεί στιγμιότυπα από οποιοδήποτε τμήμα της οθόνης σας και εκτελεί τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων σε περιοχές που περιέχουν κείμενο.*

__________________________

* Στα ABBYY FineReader 10 Corporate Edition και ABBYY FineReader 10 Site License Edition, η εφαρμογή ABBYY Screenshot Reader είναι ήδη ενεργοποιημένη και δεν απαιτείται δήλωση.

Δήλωση του ABBYY FineReader