Ενεργοποίηση και δήλωση του ABBYY FineReader

Οι πειρατεία του λογισμικού βλάπτει εξίσου τους κατασκευαστές και τους τελικούς χρήστες του λογισμικού. Η χρήση ενός παράνομου προϊόντος δεν είναι ποτέ ασφαλής. Το νόμιμο λογισμικό διασφαλίζει ότι άλλες εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν επιβλαβείς αλλαγές του κώδικα. Η ABBYY καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της και την ασφάλεια των πελατών της, μέσω διάφορων μέτρων έναντι της πειρατείας.

Το λογισμικό της ABBYY περιλαμβάνει ειδική τεχνολογία προστασίας, η οποία αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση αντιγράφων του λογισμικού από χρηστές οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε συμφωνία άδειας χρήσης με την ABBYY.

Για να έχετε τη δυνατότητα εκτέλεσης του ABBYY FineReader σε πλήρη λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα.

Η δήλωση του προϊόντος είναι προαιρετική και παρέχει πληθώρα πλεονεκτημάτων.

Περιεχόμενα Κεφαλαίου

Ενεργοποίηση και δήλωση του ABBYY FineReader