Γνωριμία με το ABBYY FineReader

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση του ABBYY FineReader και των δυνατοτήτων του.

Περιεχόμενα κεφαλαίου:

Γνωριμία με το ABBYY FineReader