LICENSAFTALE FOR SLUTBRUGER (EULA)

ABBYY® FineReader 10

Vigtigt! Læs de følgende betingelser omhyggeligt inden installation, kopiering og/eller anvendelse af dette software-produkt. Installation, kopiering eller anvendelse af dette software-produkt indikerer Din accept af disse betingelser.

Denne licensaftale for slutbruger (“EULA”) er en juridisk aftale mellem Dig, slutbruger af det ovenfor identificerede ABBYY software-produkt, og ABBYY for det ovenfor identificerede ABBYY software-produkt, der medfølger denne EULA, inkl. enhver og alle tilknyttede media, udskrevne materialer, “online” eller elektronisk dokumentation, applikationer, databaser, og andre software-komponenter (samlet refereret til som “SOFTWARE”).

Ved at installere, kopiere eller bruge denn SOFTWARE, bekræfter Du, at Du har læst denne EULA og at Du forstår den og samtykker i at være bundet af dennes betingelser.

Denne EULA træder i kraft når

• Du starter med at anvende denne SOFTWARE eller når Du accepterer alle vilkår fremsat heri ved at give udtryk for;

• Dit udtrykkelige samtykke til betingelserne i denne EULA ved at:

o vælge den relevante mulighed fra listen, når du installerer denne SOFTWARE;

o bekræfte denne EULA, når du foretager den første opstart;

og er bindende for hele perioden for SOFTWARE copyright’en, undtagen hvis andet er angivet i denne EULA.

Denne SOFTWARE er beskyttet af copyright-love og internationale traktatforordninger. Du accepterer, at denne EULA er retsgyldig, som enhver anden forhandlet og af Dig underskrevet aftale. Denne EULA kan håndhæves mod Dig og enhver juridisk person, der har fremskaffet SOFTWARE og anvender den på dennes vegne.

Hvis SOFTWAREN er leveret med en udskrevet licensaftale til slutbruger, så skal, i tilfælde af enhver afvigelse i indholdet i teksten og denne EULA og teksten i den udskrevne licensaftale til slutbruger , teksten i den udskrevne slutbruger licens gælde.

Hvis Du ikke er enig med betingelserne i denne EULA, skal du ikke installere eller anvende denne SOFTWARE eller dens komponenter.

Definitioner

“ABBYY” betyder

ABBYY USA Software House, Inc. registreret på 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, California 95035, USA, når det gælder artikel 16.1 i denne EULA;

ABBYY Europa GmbH registreret på Elsenheimerstrasse 49 80687 Munich, når det gælder artikel 16.2 i denne EULA;

ABBYY UK Ltd. registeret på Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, United Kingdom, når det gælder artikel 16.3;

ABBYY LLC registreret på ul. Perovskaya dom 22, korpus 1, 111398, Moscow, Russia, når det gælder artikel 16.4 i denne EULA;

ABBYY Software House Ukraine registreret på 31, Degtyarevskaya st., Kiev, Ukraine 03680, når det gælder artikel 16.5 I denne EULA;

og ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cyprus, i alle andre tilfælde.

“ABBYY Affiliate” betyder en juridisk person, som direkte eller indirekte, gennem et eller flere mellemled styrer, er styret af eller er under fælles styring af ABBYY.

“ABBYY Group” betyder ABBYY og alle selskaber, som er associerede med ABBYY.

“ABBYY partner” betyder en juridisk person der leverer SOFTWAREN og rettigheden til at anvende SOFTWAREN baseret på en aftale med ABBYY, der tildeles til en sådan juridisk person rettighederne til SOFTWAREN, hvilket er nødvendigt for en sådan handling.

“Computer” betyder en elektronisk enhed med en eller flere CPU kerner, eller en enhed inden i en virtuel eller på anden måde emuleret hardware system, der accepterer information i digital eller lignende form og manipulerer det for et specifikt resultat baseret på en sekvens af instruktioner.

“Dig,” “Din,” og “Slutbruger” refererer til og inkluderer enhver person og /eller enhver juridisk person der har fremskaffet denne SOFTWARE og anvender denne SOFTWARE på den juridiske persons vegne.

“Licens” betyder den ikke-eksklusive begrænsede ret, givet til Dig af ABBYY til at installere og anvende SOFTWARE i overensstemmelse med betingelserne og vilkår i denne EULA.

“Serie nummer” betyder den unikke identifikation af licensen eller sæt af licenser med ensartede parametre, der er leveret til slutbrugeren.

1. Licensbevilling

1.1 Afhængigt af Din indvilligelse med betingelserne i denne EULA, giver ABBYY Dig en licens, som gør det muligt for Dig at installere og anvende denne SOFTWARE, inkl. alle billeder, fotos, animationer, lyde -og videokomponenter, musik, tekst, yderligere applikationer indeholdt i denne SOFTWARE, det medfølgende udskrevne materiale, og alle kopier af SOFTWARE alene som fremsat nedenfor. Alle vilkår nævnt nedenfor gælder både for denne SOFTWARE som helhed og for alle dens separate komponenter.

1.2 Hvis artikel 21.4 er gældende, og Du er en fysisk person, må Du anvende denne SOFTWARE i hele verden. Hvis artikel 21.4 er gældende og Du er en juridisk person, må Du kun anvende denne SOFTWARE i det land, hvor Du har registreret den, medmindre andet er aftalt i en separat aftale mellem Dig og ABBYY.

2. Licens

2.1 ABBYY varetager reklamationer og garantier, som den har den fulde ret, magt, juridisk kapacitet, mulighed og autoritet til at licensere og distribuere denne SOFTWARE, inkl. alle billeder, fotos, animationer, lyde -og videokomponenter, musik, tekst og yderligere applikationer indeholdt i denne SOFTWARE, det medfølgende udskrevne materiale og alle SOFTWARE-kopier.

2.2 Alle titler og intellektuelle ejendomsrettigheder i og til indholdet, som ikke er indeholdt i denne SOFTWARE, men som kan være tilgængelige gennem brugen af denne SOFTWARE, er ejendom tilhørende det respektive indholds ejere og kan være beskyttet af gældende copyright eller anden intellektuel ejendomsrettighed og af internationale traktater. Denne EULA tildeler Dig ikke rettighed over sådan intellektuel ejendom.

2.3 Denne SOFTWARE indeholder værdifulde forretningshemmeligheder og fortrolig information tilhørende ABBYY og tredje part og er beskyttet af copyright, inklusiv, uden begrænsning, af amerikansk copyright-lov, love fra den russiske føderation, internationale traktatbestemmelser, og gældende love i det land, hvor den anvendes. Enhver anvendelse af denne SOFTWARE eller en del af dens komponenter udenfor eller i strid med betingelserne og vilkår i denne EULA er et brud på ABBYY’s og/eller tredje parts intellektuelle ejendomsrettigheder og vil være årsag til tilbagekaldelse af alle rettigheder til brug af denne SOFTWARE tildelt til Dig i denne EULA.

2.4 Du må kun foretage en permanent engangsoverdragelse af denne SOFTWARE direkte til en anden slutbruger. Denne overførsel skal inkludere alt SOFTWARE (inklusiv alle komponentdele, mediet og udskrevet materiale samt enhver opdatering) og denne EULA. En sådan overdragelse må ikke være i konsignation eller en anden indirekte overdragelse. Modtageren af en sådan engangsoverdragelse skal acceptere at samtykke med betingelserne i denne EULA, inkl. forpligtigelsen til ikke at videreoverdrage denne EULA og SOFTWARE. Du skal afinstallere SOFTWAREN fra Din computer eller fra Dit LAN i tilfælde af en sådan overdragelse af SOFTWARE.

2.5 Denne EULA giver Dig ingen rettigheder i forbindelse med nogen af ABBYY´s varemærker.

2.6 Alle rettigheder forbeholdes. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt, er forbeholdt af ABBYY.

3. Anvendelse af SOFTWAREN

3.1 Hvis denne SOFTWARE er identificeret som “ABBYY FineReader 10 Professional Edition,” må Du kun installere og anvende denne SOFTWARE på Din firmacomputer og på Din hjemmecomputer. Du må ikke installere de
nn SOFTWARE på mere end to computere og Du må ikke anvende denne SOFTWARE på mere end en computer af gangen. Denne SOFTWARE må ikke anvendes simultant på Din hjemmecomputer og Din firmacomputer.

3.2 Hvis denne SOFTWARE er identificeret som “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition,” og Din licens er identificeret som “pr. plads” må du installere og anvende denne SOFTWARE på så mange computere, som det antal pr. plads-licenser, Du har erhvervet.

3.3 Hvis denne SOFTWARE er identificeret som “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition,” og Din licens er identificeret som “samtidig,” må Du installere denne SOFTWARE på enhver computer ejet af Dig og simultant køre denne SOFTWARE på så mange computere, som det antal af samtidige licenser, Du har erhvervet.

3.4 Hvis denne SOFTWARE er identificeret som “ABBYY FineReader 10 Site License Edition,” må Du installere og simultant anvende denne SOFTWARE på det antal computere, der er specificeret i en separat aftale mellem Dig og ABBYY eller i enhver dokumentation, som medfølger denne SOFTWARE.

3.5 Hvis denne SOFTWARE er identificeret som “ABBYY FineReader 10 Professional Edition” og Din licens er identificeret som “pr. plads,” må Du kun have adgang til en installeret kopi af denne SOFTWARE fra en computer via Terminal Service. “Terminal Service” i denne sammenhæng, betyder en service, der tillader en bruger at få adgang til applikationer på en fjerncomputer over et netværk.

3.6 Hvis denne SOFTWARE er identificeret som “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition”, og Din licens er identificeret som “pr. plads,” må Du have adgang til så mange installerede kopier af denne SOFTWARE via Terminal Service, som antallet af pr. plads licenser Du har erhvervet, undtagen, hvis der er specificeret andet i en separat aftale mellem Dig og ABBYY eller i enhver anden dokumentation, der medfølger denne SOFTWARE.

3.7 Hvis denne SOFTWARE er identificeret som “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” og Din licens er identificeret som “Concurrent,” må Du kun have adgang til det antal installerede kopier af denne SOFTWARE via Terminal Service, der er specificeret i en separat aftale mellem Dig og ABBYY.

4. SOFTWARE på flere medier

4.1 Du kan modtage denne SOFTWARE på mere end et medium, inkl. download over internet. Uanset antallet af medier Du modtager, er Du kun licenseret til at anvende en (1) kopi af denne SOFTWARE i overensstemmelse med artikel 3 i denne EULA.

5. Slutbrugerdatabaser

5.1 Du må oprette Dine egne databaser for de programmer, der er inkluderet i denne SOFTWARE, hvis en sådan egenskab er leveret i denne SOFTWARE.

6. Videredistribution af SOFTWAREN

6.1 Enhver videredistribution af denne SOFTWARE eller enhver del af denne SOFTWARE, med undtagelser beskrevet i artikel 2.4, er strengt forbudt. Videredistribution inkluderer, men er ikke begrænset til, udlejning, leasing, udlån eller tildeling af adgang til denne SOFTWARE til tredje part, medmindre andet er defineret i en separat aftale mellem Dig og ABBYY.

7. Yderligere betingelser for forhåndsintroduceret software

7.1 Hvis den SOFTWARE, Du har modtaget med denne licens, er en kommerciel forhåndsintroduktion eller en beta SOFTWARE (“Forhåndsintroduceret software”), er denne artikel 7 gældende. I det omfang at en bestemmelse i dette artikel er i konflikt med enhver anden betingelse i denne EULA, vil denne artikel erstatte sådanne andre betingelse(r) og vilkår i respekt for forhåndsintroduceret software, men kun i det nødvendige omfang for at løse konflikten.

7.2 Du bekræfter, at denne SOFTWARE er en forhåndsintroduceret version, der ikke omfatter den færdige SOFTWARE fra ABBYY, og kan indeholde softwarefejl, fejl og andre problemer, der kan forårsage systemfejl eller andre fejl og tab af data. I konsekvens heraf leveres forhåndsintroduceret software til Dig “som den er”, og ABBYY fralægger sig enhver garanti eller ansvarsforpligtelse af enhver art over for Dig. HVOR ANSVAR IKKE KAN FRASKRIVES FOR FORHÅNDSINTRODUCERET SOFTWARE, MEN DET KAN BEGRÆNSES, SKAL ABBYY’S ANSVAR SAMMEN MED SINE LEVERANDØRERS ANSVAR BEGRÆNSES TIL EN SUM PÅ HALVTREDS DOLLARS (U.S. $50) TOTALT.

7.3 Du bekræfter, at den forhåndsintroducerede software kan anvendes i en tidsperiode begrænset af den forhåndsintroducerede software, men ikke overstigende 2 (to) uger fra den første opstart af den forhåndsintroducerede software. Efter dette udløb af tidsperiodee, vil funktionaliteten for den forhåndsintroducerede software blive deaktiveret og EULA skal afsluttes, medmindre den er forlænget af ABBYY efter Du har erhvervet en licens for den komplette version af SOFTWAREN fra ABBYY.

7.4 Du bekræfter, af ABBYY ikke har lovet eller garanteret Dig, at den forhåndsintroducerede software bliver annonceret eller gjort tilgængelig for nogen i fremtiden, ABBYY har ingen udtrykt eller hentydet forpligtelse til Dig om at annoncere eller introducere den forhåndsintroducerede software og at ABBYY ikke behøver at introducere et softwareprodukt svarende til eller sammenligneligt med den forhåndsintroducerede software. Tilsvarende bekræfter Du, at enhver forskning eller udvikling, Du udfører i henhold til den forhåndsintroducerede software eller ethvert andet produkt tilknyttet til den forhåndsintroducerede software foretages alene på Din egen risiko.

7.5 Du bekræfter, at den forhåndsintroducerede software, enhver medfølgende skriftlig, mundtlig eller elektronisk information oplyst til Dig af ABBYY vedrørende forhåndsintroduktionssoftwaren, enhver information om kvaliteten af den forhåndsintroducerede software eller kvaliteten af resultaterne opnået gennem anvendelse af den forhåndsintroducerede softwaren, og enhver information omkring softwarefejl, fejl og andre problemer opdaget af Dig i den forhåndsintroducerede software er fortroligt (i det følgende, fortroligt materiale).

7.6 Du accepterer at være bundet af følgende betingelser og vilkår:

7.6.1 Du må ikke offentliggøre fortroligt materiale. Betingelsen “offentliggøre” betyder at lease, låne, udleje, tilknytte, overføre eller give adgang over et netværk eller på anden måde reproducere fortroligt materiale i nogen form, inklusiv mundtlig kommunikation, til enhver tredjepart.

7.6.2 Du skal foretage alle rimelige forholdsregler til at forhindre offentliggørelsen af fortroligt materiale og til at holde det fortroligt.

7.6.3 Du skal omgående informere ABBYY hvis Du opdager enhver offentliggørelse af fortroligt materiale.

7.6.4 Hvis Du bryder betingelser og vilkår fremsat i artikel 7.6.1 – 7.6.3 ovenfor, skal Du betale en bod til ABBYY på beløbet ti tusinde US dollars (US$ 10,000). Du skal ligeledes kompensere ABBYY for ethvert tab, der er resultat af et sådan brud og ikke dækkes af boden.

7.7 Fortrolighedsbetingelserne fremsat i artikel 7.6 i denne EULA skal forblive gældende, indtil dagen for den officielle udgivelse af denne SOFTWARE. Til formål for denne EULA, er dagen for den officielle udgivelse af denne SOFTWARE, den dag hvor denne SOFTWARE publiceres i en pressemeddelelse på www.ABBYY.com.

7.8 Under betingelserne fremsat i artikel 7.3, hvis efterspurgt af ABBYY, skal Du afgive feedback til ABBYY omkring testen og anvendelsen af den forhåndsintroducerede software, inklusiv fejl eller rapporter om softwarefejl.

7.9 Hvis Du har modtaget forhåndsintroduktionssoftwaren i henhold til en separat skriftlig aftale, som en gensidig fortrolighedserklæring, er Din anvendelse af den forhåndsintroducerede software også omfattet af en sådan aftale. I den udstrækning, at nogen betingelser eller vilkår i en separat skriftlig aftale, som den gensidige fortrolighedserklæring, er i konflikt med nogen betingelser eller vilkår i denne EULA, skal en separat skriftlig aftale erstatte såda
nne andre betingelse eller vilkår i respekt for forhåndsintroduktionssoftwaren, men kun i det nødvendige omfang for at løse konflikten.

7.10 Ved modtagelse af en senere ikke-udgivet version af forhåndsintroduktionssoftwaren eller en PR udgivet kommerciel version af SOFTWAREN, både som stand-alone produkt eller som del af et større produkt, accepterer Du at returnere eller ødelægge alt tidligere forhåndsintroduceret software modtaget fra ABBYY og til at vedstå betingelserne for licensaftalen for enhver senere version af den forhåndsintroducerede software eller en offentligt tilgængelig version af denne SOFTWARE.

8. Begrænsninger

8.1 Du bekræfter, at denne SOFTWARE er beskyttet mod uautoriseret kopiering og/eller anvendelse.

8.2 Alle betingelserne for anvendelse og begrænsninger dækkende anvendelsen af denne SOFTWARE er nævnt i denne EULA, medmindre andet er specificeret i en separat aftale mellem Dig og ABBYY eller i enhver anden dokumentation, som medfølger SOFTWAREN.

8.3 Du må ikke udføre, eller gøre det muligt for andre personer at udføre, nogen af de handlinger, der er nævnt nedenfor:

8.3.1 Baglæns konstruktion, adskilning eller dekompilering af denne SOFTWARE eller nogen anden del af denne SOFTWARE, undtagen, og kun i det omfang, at en sådan handling udtrykkeligt er tilladt af relevante love trods denne begrænsning. Hvis relevante love tillader en sådan handling, må information, som opdages på denne måde ikke offentliggøres til tredje part, med undtagelse af hvis sådan offentliggørelse er krævet af loven, og sådan information skal omgående rapporteres til ABBYY. Alt sådan information skal anses for at være fortroligt og information, som er ABBYY´s ejendom.

8.3.2 Foretage ændringer, tilpassninger eller oversættelser af denne SOFTWARE, inkl. ændringer af denne SOFTWAREN og applikationer samt databaser indeholdt i denne SOFTWARE, andre end dem, der gives mulighed for i denne SOFTWARE og er beskrevet i dokumentationen.

8.3.3 Foretage ændringer i denne SOFTWARE, inkl. ændringer med det formål at gøre det muligt for denne SOFTWARE at køre på Din hardware, uden en forudgående skriftlig tilladelse fra ABBYY, og andre, end de ændringer der kan foretages med de midler, der er inkluderet i denne SOFTWARE og beskrevet i den medfølgende dokumentation. Rette fejl i SOFTWAREN uden forudgående skriftlig tilladelse fra ABBYY.

8.3.4 Udleje, lease, underlicensere, tildele eller overføre nogle rettigheder, der er tildelt Dig i denne EULA og andre rettigheder relateret til denne SOFTWARE, til nogen anden person eller autorisere hele eller en del af denne SOFTWARE til kopiering til en anden computer (undtagen som beskrevet i artikel 2.4), medmindre andet er specificeret i en separat aftale mellem Dig og ABBYY.

8.3.5 Gøre det muligt at anvende denne SOFTWARE for nogen anden person, der ikke er berettiget til at anvende SOFTWAREN og arbejder i samme flerbrugersystem som Dig.

8.3.6 Fjerne, ændre eller forvanske enhver copyright, varemærke eller patentbeskeder, der fremkommer på den SOFTWARE, der er leveret til Dig.

8.4 Du må ikke anvende denne SOFTWARE til at levere betalt eller gratis genkendelses -og konverteringsservice og/eller til at levere resultater eller adgang til resultater opnået gennem anvendelsen af denne SOFTWARE, som en del af anden service, der har genkendelse eller konvertering som sit kerneområde, til nogen tredje part.

8.5 Du må ikke anvende denne SOFTWARE i forbindelse med nogen anden software, der tillader interaktion med denne SOFTWARE uden anvendelse af den grafiske brugerflade.

9. Supportservice

9.1 ABBYY forsyner Dig med supportservice relateret til denne SOFTWARE (“Supportservice”) i henhold til vilkårene i den nuværende ABBYY supportpolitik, publiceret på ABBYYs websted http://www.abbyy.com/support. ABBYY forbeholder sig rettighederne til at ændre supportpolitikken til enhver tid uden forudgående besked.

9.2 Enhver supplerende softwarekode leveret til Dig som en del af Supportservicen skal betragtes som en del af denne SOFTWARE og underlagt betingelserne og vilkår i denne EULA.

9.3 For at blive berettiget til Supportservice, kræves det, at Du forsyner ABBYY med information om karakteristikken af Din hardware, serienummer på Din SOFTWARE, og personlige standardoplysninger , inkl. Dit navn, firmanavn (hvis relevant), adresse, telefonnummer, og e-mail-adresse.

9.4 ABBYY kan anvende ovenstående oplysninger i overensstemmelse med relevant databeskyttelseslov, til sine forretningsformål, inkl., men ikke begrænset til, produktsupport og udvikling, forudsat at ABBYY ikke anvender sådanne oplysninger på nogen måde, der kan identificere Dig personligt.

10. Software , der ikke er beregnet til videresalg

10.1 Hvis denne SOFTWARE er mærket “Not for Resale” eller “NFR,” så må Du uanset andre sektionerl af denne EULA, kun anvende denne SOFTWARE til demonstration, verificering eller til testformål.

11. Prøve-oftware

11.1 Hvis denne SOFTWARE er mærket “Try&Buy,” “Trial” eller “Demo,” så er denne artikel gældende indtil Du køber en licens for den komplette version af SOFTWAREN. Du accepterer, at denne SOFTWARE har begrænset funktionalitet og/eller funktioner i en begrænset tidsperiode. Denne SOFTWARE er licenseret på en “som den er” basis, udelukkende som en demonstrationsudgave. Hvis denne SOFTWARE er en tidsbegrænset version, vil dens funktionalitet blive deaktiveret efter en afgrænset tidsperiode efter installationen. Perioden er specificeret i denne SOFTWARE. Efter et sådan udløb, skal denne EULA afsluttes, medmindre den forlænges af ABBYY efter Dit køb af en komplet licens fra ABBYY.

12. Opdateringer

12.1 Hvis denne SOFTWARE er mærket som en opdatering, må Du kun anvende denne SOFTWARE, hvis Du er en licenseret bruger af et produkt identificeret af ABBYY som værende kvalificeret for denne opdatering.

12.2 SOFTWAREN mærket som en opdatering erstatter og/eller supplerer det produkt, der dannede basis for Din kvalificering af opdateringen.

12.3 Du må kun anvende det færdige opdaterede produkt i overensstemmelse med denne EULAs betingelserfor denne opdatering.

12.4 Du bekræfter, at enhver forpligtelse ABBYY matte have til at støtte den version af den SOFTWARE, der skal opdateres, slutter ved opdateringens tidsbegrænsede tilgængelighed.

13. Afslutning

13.1 Med mindre andet er aftalt mellem Dig og ABBYY, er denne EULA gældende for hele perioden med SOFTWARE copyright.

13.2 Uden præjudice til andre rettigheder, må ABBYY afslutte denne EULA, hvis Du ikke lever op til betingelser og vilkår i denne EULA. I et sådan tilfælde skal Du destruere alle kopier af den SOFTWARE, Du har i Din besiddelse inkl. alle dens komponentdele og afinstallere denne SOFTWARE.

13.3 Du kan afslutte denne EULA ved at destruere alle kopier af denne SOFTWARE i Din besiddelse, samt alle dens komponentdele og ved at afinstallere denne SOFTWARE.

13.4 En sådan afslutning vil ikke frigøre Dig fra Din forpligtelse til at betale for denne SOFTWARE.

13.5 Bestemmelserne 2.3, 2.5, 2.6, 6, 8, 11, 14.2 – 14.4, 15, 16, 19, 20, 21 og 22.5 vil fortsat gælde efter afslutningen af denne EULA, uanset af hvilken årsag, men dette vil ikke medføre eller skabe nogen fortsat rettighed til at anvende denne SOFTWARE efter afslutning af denne EULA.

14. Begrænset garanti

14.1 ABBYY garanterer at det medie hvorpå denn SOFTWARE leveres, er fri for defekter i materiale og arbejde, under normal anvendelse i den minimale garantitermin fastsat af lovgivningen i det land, hvor Du har købt SOFTWAREN, startende fra købsdatoen. Hvis SOFTWAREN er købt i de lande, der er nævnt i artikel 21.
4, vil denne periode udgøre tredive (30) dage startende fra købsdatoen.

14.2 Denne SOFTWARE, enhver opgradering og opdatering leveres til Dig “som den er” og ABBYY giver ingen garanti af nogen art. ABBYY garanterer ikke og kan ikke garantere for ydelsen eller resultater, Du kan opnå ved anvendelse af SOFTWAREN.

14.3 Udover enhver garanti, forhold, repræsentation, eller betingelse i det omfang det samme ikke kan eller ikke må ekskluderes eller begrænses af lov gældende for Dig i Din jurisdiktion, giver ABBYY ingen garantier for, forhold, repræsentationer eller terminer (udtrykt eller antydet, uanset om det er ved en vedtægt, almindelig lov, særlige, skik eller på anden måde) på nogen måde, inklusiv, uden begrænsning, ikke-krænkende af tredjeparts rettigheder, salgbarhed, integration, tilfredsstillende kvalitet, eller egnethed for ethvert specielt formål, eller at denn SOFTWARE ikke vil indeholde nogen fejl, møder Dine forventninger, eller at denne SOFTWARE vil virke korrekt, når den anvendes i forbindelse med enhver anden software eller hardware, og hele risikoen for denne SOFTWAREs kvalitet og ydelse ligger hos Dig.

14.4 ABBYY giver ingen garantier for nogen tredjeparts software-produkter, der måtte være omfattet af denne SOFTWARE.

14.5 Begrænset garanti for brugere bosiddende i Tyskland og Østrig.

14.6 Hvis Du har erhvervet Din kopi af denne SOFTWARE i Tyskland eller Østrig, og Du normalt er bosiddende i et af disse lande, så garanterer ABBYY i overensstemmelse med tysk lovgivning, at denn SOFTWARE leverer den funktionalitet, der er fremsat i dennes dokumentation (“aftale om funktionalitet”) i den begrænsede garantiperiode efterfulgt modtagelsen af SOFTWARE-kopien, når den anvendes på den anbefalede hardwarekonfiguration. Som anvendt i dette artikel, betyder “begrænset garantiperiode” et (1) år, hvis Du er firmabruger eller juridisk person, og to (2) år, hvis Du ikke er firmabruger. Ikke-betydelige variationer fra det aftalte om funktionaliteten vil ikke blive betragtet og vil ikke give nogen garantirettigheder. Denne begrænsede garanti er ikke gældende for SOFTWARE leveret til Dig gratis, f.eks. opdateringer, forhåndsudgivelsesversioner, “Prøve”-versioner, produktprøver, “Not for resale” (“NFR”) SOFTWARE-kopier, eller SOFTWARE, der er blevet tilpasset af Dig, i den udstrækning at sådan en tilpasning har forårsaget en defekt. For at gøre krav på garanti, skal Du under den begrænsede garantiperiode returnere, for vores udgift, denne SOFTWARE og bevis for købet til det sted, hvor Du har erhvervet den. Hvis funktionaliteten af denne SOFTWARE varierer væsentligt fra aftalen om funktionalitet, er ABBYY forpligtet til (ved genlevering og ved deres egen vurdering), at reparere eller ombytte denne SOFTWARE. Hvis dette fejler, er Du berettiget til en reduktion i købsprisen (reduktion) eller til at annullere købsaftalen (ophævelse). Kontakt venligst ABBYY’s Kundesupportafdeling i Tyskland for yderligere oplysninger om garanti: ABBYY Europa GmbH, Elsenheimerstrasse 49, 80687 Munich, tlf.: +49 (0)89 51 11 590, fax: +49 (0)89 51 11 5959.

15. Ansvarsbegrænsning

15.1 ABBYY vil ikke ved nogen hændelse være ansvarlig for nogen skade, forretningsafbrydelse, tab af data eller information af nogen art, forretning eller andet, krav eller omkostninger af nogen art, eller nogen indirekte tilfældig følgeskade, eller nogen tabt fortjeneste eller tabt opsparing som resultat af og/eller relaterende til anvendelsen af denne SOFTWARE, eller skader forårsaget af mulige fejl eller fejltryk i SOFTWAREN, selv hvis en ABBYY repræsentant er blevet rådgivet om muligheden af sådan tab, skade, krav eller omkostning, eller for nogen krav fra nogen tredjepart. De foregående begrænsninger og udelukkelser gælder i den udstrækning, det er tilladt af relevante love i Din retskreds. ABBYY’s ene og samlede ansvar, hvis noget, under eller i forbindelse med denne EULA vil være begrænset til den oprindeligt betalte købspris for denne SOFTWARE.

15.2 Begrænsning af hæftelse for brugere bosiddende i Tyskland eller Østrig.

Hvis Du har erhvervet Din kopi af denne SOFTWARE i Tyskland eller Østrig, og Du normalt er bosiddende i et af disse lande, så:

15.2.1 Som omfattet af bestemmelserne i artikel 15.2.2, vil ABBYY’s lovbestemte ansvar for skader begrænses som følgende: (i) ABBYY vil kun have ansvar op til antallet af skader, der er typisk forudsigelige på tidspunktet for indgåelse af købsaftalen i respekt for skader forårsaget af et let skødesløst brud på en materiel kontraktlig forpligtelse og (ii) ABBYY vil ikke hæfte for skader forårsaget af et lettere skødeløst brud på en ikke-materiel kontraktlig forpligtelse.

15.2.2 Begrænsningen af hæftelse fremsat i 15.2.1 vil ikke gælde for noget obligatorisk lovbestemt ansvar, særligt for ansvar under den tyske Produktansvarsforordning, ansvar for at formode en specifik garanti eller culpaansvar ved forårsagede personskader.

15.2.3 Du skal tage alle rimelige forholdsregler for at undgå og reducere skader, særligt sikkerhedskopier af denne SOFTWARE og Dine computerdata omfattet af bestemmelser i denne EULA.

16. Indlagte skrifttyper

16.1 Skrifttypeprogrammer er omfattet copyright, og copyright indehaveren kan indføre vilkår for hvordan skrifttypeprogram kan bruges. Du skal måske være i besiddelse af en licenseret kopi af skrifttypeprogrammet for at indlægge skrifttypen i en PDF-fil. ABBYY vil ikke i nogen tilfælde hæfte for nogen skader opstået ud af eller i forbindelse med Din anvendelse af indlagte skrifttyper.

17. Adobe Technology

17.1 Udtrykket “Adobe Software” omfatter Adobe Technology og relateret dokumentation, og enhver opgradering, modificerede versioner, opdateringer, tilføjelser, og kopier heraf.

17.2 Licenstildeling -og begrænsninger. ABBYY tildeler Dig en ikke-eksklusiv rettighed til at bruge Adobe Software under betingelserne i denne EULA. Du må lave en sikkerhedskopi af Adobe software, forudsat at sikkerhedskopien ikke installeres eller anvendes på nogen computer.

17.3 Intellektuelle ejendomsrettigheder. Adobe Software, som er en del af SOFTWARE, ejes af Adobe og dens forhandlere, og strukturen, organiseringen og koden er værdifulde drifts- og forretningshemmelighder tilhørende Adobe og dens forhandlere. Adobe Software er også beskyttet af USA´s copyright-lov og internationale traktatbestemmelser. Du må ikke kopiere Adobe Software, undtagen som leveret med denne EULA. Enhver kopi, som Du har tilladelse til at foretage ifølge denne EULA, skal indeholde den samme copyright og andre ejendomsoplysninger, som fremkommer på eller i Adobe Software. Du accepterer ikke at ændre, tilpasse, oversætte, baglæs konstruere, dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at afdække kildekoden for Adobe Softwaren. Undtagen som nævnt ovenfor, giver denne EULA Dig ikke nogen intellektuel ejendomsrettighed af Adobe Software.

17.4 Skrifttypelicens. Hvis Adobe Software omfatterer skrifttypesoftware, kan Du indlægge denne, eller sammendrag heraf i Dine elektroniske dokumenter i det omfang, skrifttypeforhandleren eller copyright-ejeren tillader sådan indlægning. Skrifttyper i denne pakke kan indeholde både Adobe og ikke-Adobe ejede skrifttyper. Du må fuldt indlægge enhver skrifttype ejet af Adobe.

17.5 Garanti. ABBYY OG DENS LEVERANDØRER VIL IKKE OG KAN IKKE GARANTERE YDELSES-RESULTATER, SOM DU MÅTTE OPNÅ VED BRUGEN AF DENNE SOFTWARE.

17.6 Eksportregler. Du indvilliger i at Adobe Software ikke bliver afsendt, overført eller eksporteret til noget land eller anvendt på nogen måde, som er forbudt af USA´s Eksport-administrationsforordning eller nogen anden eksportlov, begrænsninger eller forhindringer eller reguleringer (kollektivt “Eksport love”). I tillæg, hvis Adobe Software er ide
ntificeret som eksport-kontrollerede varer under Eksportlove, repræsenterer og garanterer Du, at Du ikke er en indbygger i, eller på anden måde bebor en nation med indført handelsblokade og at Du ikke på nogen anden måde har forbud mod at modtage Adobe Software under andre Eksportlove. Alle rettigheder til at brue Adobe Software er tildelt på betingelse af, at en sådan rettighed er hjemfalden, hvis Du ikke lever op til betingelserne i denne EULA.

17.7 Varemærker. Adobe og Adobe PDF Library er enten registrerede varemærker eller varemærker for Adobe Systems Incorporated i USA og /eller andre lande.

18. LIZARDTECH SOFTWARE

18.1 “LIZARDTECH SOFTWARE” betyder DjVu Decoder Software-udviklingssæt af LIZARDTECH-oprindelse, samt ethvert tilknyttet medie, udskrevne materialer, og “online” eller elektronisk dokumentation. Du har erhvervet denne SOFTWARE, som indeholder LIZARDTECH SOFTWARE licenseret af ABBYY fra LIZARDTECH, INC. Denne SOFTWARE anvender LIZARDTECH SOFTWARE til konvertering af DjVu filer til billedfiler.

18.2 LIZARDTECH SOFTWARE er beskyttet af copyrightlovgivning og internationale copyright-traktater, samt af intellektuelle ejendomslove -og traktater. LIZARDTECH SOFTWARE er licenseret, ikke solgt.

18.3 Tildeling af licens. Du tildeles en personlig, ikke-sublicenserbar, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv licens til at bruge LIZARDTECH SOFTWARE som integreret i denn SOFTWARE (samt enhver tilknyttet dokumentation). Du vil ikke udleje, sælge, lease eller på anden måde distribuere LIZARDTECH SOFTWARE eller nogle dele af denne.

18.4 INGEN GARANTIER FOR LIZARDTECH SOFTWARE. LIZARDTECH SOFTWARE ER LEVERET “SOM DEN ER” OG MED ALLE FEJL. HELE RISIKOEN, SOM FOR EN TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, PRÆCISION OG PRÆSTATION (INKLUSIV MANGLENDE UOPMÆRKSOMHED) LIGGER HOS DIG. DERFOR ER DER INGEN GARANTI MOD FORSTYRRELSE AF DIN FORNØJELSE AF LIZARDTECH SOFTWARE ELLER MOD KRÆNKELSER. HVIS DU HAR MODTAGET NOGEN GARANTI OMHANDLENDE DENNE SOFTWARE ELLER LIZARDTECH SOFTWARE, OPRINDER DISSE GARANTIER IKKE FRA, OG ER IKKE BINDENDE FOR, LIZARDTECH.

18.5 INTET ANSVAR FOR VISSEE SKADER. UNDTAGEN, SOM UDELUKKET AF LOVEN, HAR LIZARDTECH IKKE NOGET ANSVAR FOR NOGEN INDIREKTE, SPECIELLE, FØLGE -ELLER TILFÆLDIG SKADE, OPSTÅET FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER YDELSEN AF LIZARDTECH SOFTWARE. DENNE BEGRÆNSNING VIL GÆLDE, SELV HVIS ALLE RETSMIDLER SVIGTER DERES VÆSENTLIGE FORMÅL.

18.6 Begrænsninger ved baglæns konstruktion, dekompilation, og adskillelse. Du må ikke udføre baglæns konstruktion, dekompilere eller adskille LIZARDTECH SOFTWARE, med undtagelse af og kun i det omfang at sådan handling er tilladt udtrykkeligt af relevant lov, til trods for denne begrænsning.

18.7 Eksportrestriktioner. Du accepterer at LIZARDTECH SOFTWARE, eller nogle dele heraf, eller nogen proces eller service, som er direkte produkt af LIZARDTECH SOFTWARE (der foregående kaldes kollektivt “Begrænsede komponenter”) er af amerikansk oprindelse. Du accepterer at respektere alle relevante internationale og nationale love, der omfatter disse produkter, inklusiv U.S.A´s Eksport Administrationsforordninger, samt slutbruger, slutanvendelse, og destination restriktioner udstedt af U.S.A og andre regeringer.

19. Eksportregler

19.1 Denne SOFTWARE må ikke eksporteres eller geneksporteres som brud på nogen eksportbestemmelser i de love, for de lande i hvilke denne SOFTWARE er købt eller på anden måde erhvervet. Dertil repræsenterer og garanterer Du, at Du ikke har forbud under relevante love mod at modtage denne SOFTWARE.

20. Regeringsanvendelse

20.1 Hvis denne SOFTWARE bruges af USAs regering eller ethvert US regeringsagentur, vil følgende yderligere betingelser gælde: (1) Begrænset computersoftware, som defineret i Rights in Data-General clause at Federal Acquisition Regulations 52.227-14; og (2) enhver anvendelse, duplikering eller offentliggørelse af regeringen er omfattet af restriktionerne som fremsat i underartikel (с)(1)(ii) om rettigheder i tekniske data og computersoftware-klausul på DFARS 252.227-7013.

21. Bestemmende lov

21.1 Hvis denne SOFTWARE er erhvervet i USA, Canada, Mexico, Mellemamerika, Japan eller Taiwan, vil denne EULA være bestemmende for og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Californien, USA. Med respekt for enhver uoverensstemmelse, der kan opstå i forbindelse med denne EULA og/eller denne SOFTWARE, samtykker du i at jurisdiktion og hjemting er forbunds- og /eller statsretten i amtet for Alameda eller Santa Clara i Californien.

21.2 Hvis denne SOFTWARE er erhvervet i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Luxemburg, Holland, Portugal, Spanien, Sverige, eller noget andet medlem af den Europæiske Union, som ikke er nævnt i artikel 21.3, 21.4 eller 21.5 i denne EULA, eller i Schweiz, Norge, Island eller Liechtenstein, vil denne EULA være bestemmende for og fortolkes i overensstemmelse med bestemmende love i krafttrådt i München, Tyskland og den kompetente ret i München, Tyskland vil have jurisdiktion over alle uoverensstemmelser relateret til denne EULA.

21.3 Hvis denne SOFTWARE er erhvervet i England og Nordirland eller i den Irske Republik, vil denne EULA være bestemmende for og fortolkes i overensstemmelse med lovene i England og Wales og parterne accepterer jurisdiktion af retten i England og Wales.

21.4 Hvis denne SOFTWARE er erhvervet i Rusland, Hviderusland, Kazakhstan, eller ethvert andet land i CIS, med undtagelse af Ukraine og Moldova, eller hvis denne SOFTWARE er udgivet i Letland, Litauen eller Estland, vil denne EULA være bestemmende for og fortolkes i overensstemmelse med de bestemmende love i gældende i det Russiske Føderation.

21.5 Hvis denne SOFTWARE er erhvervet i Albanien, Bosnien og Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Ungarn, Israel, Makedonien, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tyrkiet, Serbien, Montenegro, Ukraine eller Moldova, vil denne EULA være bestemmende for og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Ukraine. Denne bestemmelse skal ikke gælde, hvis denne SOFTWARE er erhvervet af en person, der har status som forbruger i henhold til polsk civilret, i hvilket tilfælde denne EULA vil være gældende efter lovene i Polen.

21.6 Hvis artikel 21.5 er gældende og du er en juridisk person eller en privat entreprenør, vil enhver og alle uoverensstemmelser, kontroverser eller forskelle i mening opstået ud af eller relateret til denne EULA, blive endeligt løst gennem voldgift i overensstemmelse med voldgiftsreglerne og procedurer fra den Internationale kommercielle voldgiftsret i det ukrainske handels- og industrikammer i henhold til dennes regler om procedure. Afgørelser ved denne ret vil være endelige og bindende for begge parter. Hvis artikel 21.5 er gældende og Du er en individuel person, vil Shevchenkovsky distriktsret i Kiev, Ukraine have jurisdiktion over alle uoverensstemmelser relateret til denne EULA.

21.7 Hvis artikel 21.4 er gældende og Du er en juridisk person eller en privat entreprenør, vil voldgiftsretten i Moskva, Rusland have jurisdiktion over alle uoverensstemmelser som er relateret til denne EULA. Hvis artikel 21.4 er gældende og Du er en individuel person, vil Perovsky distriktsret i Moskva, Rusland have jurisdiktion over alle uoverensstemmelser til denne EULA.

21.8 I de tilfælde beskrevet i artikel 21.1 – 21.5, vil denne EULA ikke være bestemmende for konflikt om lovregler for nogen jurisdiktion, eller for FN-konventionen om kontrakter for internationalt salg af varer, og anvendelsen af denne er specielt udelukket.

21.9 Hvis denne SOFTWARE er købt i et land udover de lande specificeret i artikel 21.1 – 21.5, vil denne EULA være bestemmende for og fortolkes i overensstemmelse med de bestemmende love i det land hvor Du
købte denne SOFTWARE.

22. Øvrigt

22.1 ABBYY kan forsyne Dig med udskrevet materiale for denne SOFTWARE, inklusiv brugervejledning.

22.2 Du accepterer at forsyne ABBYY med nogle af Dine personlige oplysninger under brug og registrering af denne SOFTWARE. Du accepterer, at Dine personlige detaljer kan indsamles, behandles og anvendes af ABBYY i overensstemmelse med relevante love, forudsat at fortroligheden af disse data opretholdes. Enhver personlig oplysning, som Du leverer til ABBYY vil blive gemt og udelukkende anvendt indenfor ABBYY-gruppen og vil ikke blive offentliggjort til nogen tredjepart, undtagen hvis krævet af relevante love.

22.3 ABBYY kan sende e-mails til Dig indeholdende produkt- og firmanyheder, information om specielle tilbud, rådgivning om produktanvendelse, og anden produkt og firma relateret information, forudsat Du specifikt accepterede at modtage sådan information fra ABBYY. Du kan få fjernet Din adresse fra ABBYY´s mailliste til enhver tid.

22.4 Hvis nogle krav eller sagsanlæg bringes mod Dig i forbindelse med Din illegale anvendelse af denne SOFTWARE, skal Du informere ABBYY om dette indenfor tre (3) dage fra det øjeblik Du blev bekendt med dem. Du skal foretage alle nødvendige handlinger for at muliggøre at ABBYY deltager i høringer for påståede krav eller sagsanlæg i retten, og tilvejebringe den nødvendige information for forlig med de tilsvarende krav eller sagsanlæg, indenfor syv (7) dage fra modtagelsen af forespørgsel fra ABBYY.

22.5 Overvejelser i forbindelse med denne EULA indebærer prisen på licensen fastsat af ABBYY eller en ABBYY-partner og forfalden i overensstemmelse med betalingsprocedurerne oprettet af dem, eller er inkluderet i prisen for den hardware erhvervet af Dig, eller prisen er forfalden til Dig for den komplette version af denne SOFTWARE. Hvis Du er en fysisk person, kan denne EULA være vederlagsfri.

22.6 Hvis nogen dele af denne EULA findes ugyldige og ikke til at håndhæve, vil det ikke påvirke gyldigheden af balancen af EULA, hvilken skal forblive gyldig og retsgyldig i henhold til dennes betingelser.

LICENSAFTALE FOR SLUTBRUGER (EULA)