Resultat-log

Billeder i en hot folder er bearbejdet efter dine indstillinger. I ABBYY Hot Folder er en detaljeret log over alle handlinger.

Logfilen indeholder følgende oplysninger:

  • Navnet på opgaven og dens indstillinger
  • Fejl og advarsler (om nogen)
  • Statistik (antal behandlede sider, antal fejl og advarsler, antal ubestemte tegn)

Aktivering af logføring:

  • På ABBYY Hot Folder værktøjslinjen klikker du på knappen Finereader hfshowlog Resultat log.

Loggen vil blive gemt som en TXT-fil i samme mappe, som indeholder filerne med genkendt tekst.

Sådan åbnes en logfil:

  1. I ABBYY Hot Folder hovedvinduet vælges den opgave, du ønsker at inspicere.
  2. Klik knappen Vis Log på værktøjslinjen.

Bemærk. Når du holder musemarkøren over status for den valgte opgave, vises et log-fragment i et pop-up vindue.

Resultat-log