Oprettelse af en Opgave

ABBYY Hot Folder vil guide dig gennem de nødvendige skridt til oprettelse af en Hot Folder.

Sådan forberedes en opgave:

 1. I hovedvinduet klikkes der på knappen Ny. I Hot Folder – trin 1 af 3: Åbn billeder vælges den mappe, der skal overvåges, og derefter angives, hvor ofte ABBYY FineReader skal kontrollere denne mappe.

  Finereader listpicture Oprettelse af en Opgave Mere om Trin 1

  1. Fra rullemenuen øverst i dialogboksen:
   • Vælg Mappe, hvis du vil have, at ABBYY FineReader skal behandle billeder fra en lokal mappe eller en netværksmappe.
   • Vælg FTP-mappe, hvis du vil at ABBYY FineReader skal behandle billeder fra en mappe på en FTP-server. Indtast FTP-login og adgangskode, hvis serveren kræver godkendelse. Ellers vælges muligheden Anonymt login for at bruge en anonym forbindelse.
   • Vælg Outlook-mappe, hvis du ønsker at behandle billeder, der ankommer til en postkassemappe.
  2. Under Indstillinger for behandlet billede angives, om ABBYY FineReader skal slette billederne fra Hot Folder efter de er blevet behandlet.
  3. Under Tidsindstillinger:

   • Vælg Kontrollér mapper en gang ved starttid for udelukkende at behandle de billeder, som vil være til rådighed i denne mappe, når den planlagte opgave begynder. Alle billeder, der senere er føjet til mappen, vil ikke blive behandlet.
   • Vælg Kontrollér kontinuerligt mappen for indkommende billeder for at overvåge mappen og behandle nye filer, når de ankommer. ABBYY FineReader vil kontrollere mappen for nye billeder ved hver 60 sekunder.
  4. I feltet Starttid vælges det tidspunkt, hvor ABBYY FineReader skal begynde at behandle billeder i mappen. Vælg Udskyd for at udskyde opgaven.

 2. Klik Næste. I Hot Folder – trin 2 af 3: Indlæs alle billeder vælges et genkendelsessprog og en genkendelsestilstand.

  Finereader listpicture Oprettelse af en Opgave Mere om Trin 2

  1. Fra rullemenuen Genkendelsessprog vælges det sprog, der svarer til sproget i teksterne på billederne.

   Bemærk. Du kan vælge mere end et genkendelses-sprog.

  2. For at bruge en områdeskabelon til billederne, angives en sti til den ønskede område-skabelon-fil i feltet Anvend områdeskabelon.
  3. Under Billed-forbehandling skal du vælge de ønskede indstillinger:
   • Muliggør billedforbearbejdning — programmet forbearbejder automatisk billeder, når en opgave kører
   • Find sideretning — programmet registrerer automatisk sideretning, når billeder åbnes
   • Opdel dobbelte sider — programmet opdeler automatisk sider mod hinanden som to separate billeder
  4. Under Genkendelses-tilstand vælges enten

   • Grundig læsning (i denne tilstand vil ABBYY FineReader læse selv billeder af dårlig kvalitet) eller
   • Hurtig læsning (anbefales kun til billeder af god kvalitet)

Klik Næste. I Hot Folder – trin 3 af 3: Gem dokument angives, hvor den genkendte tekst skal gemmes og i hvilket format.

Finereader listpicture Oprettelse af en Opgave Mere om Trin 3

 1. Fra rullemenuen Vælg, hvordan du ønsker at gemme resultaterne vælges den ønskede mappetype:
  • Mappe gemmer resultaterne i en lokal mappe på din computer
  • Microsoft SharePoint gemmer resultaterne på Microsoft SharePoint-serveren (fx på en hjemmeside, på en portal, eller i et elektronisk bibliotek).
   Hvis et brugernavn og en adgangskode er nødvendigt for at få adgang til serveren, indtastes de i felterne Login og Password.
   Se Gem til Microsoft SharePoint for yderligere oplysninger.
 2. Under gemme-indstillinger:

  • Fra rullemenuen Gem format vælges det filformat, som du ønsker at gemme resultaterne i.

   Tip. Du kan gemme den samme genkendte tekst flere gange for at have resultaterne i flere formater. I rullemenuen  Gem format vælges  (Vælg flere formater) og i dialogboksen vælges de ønskede formater.

  • Fra rullemenuen Fil-indstillinger vælges:

   - Opret en separat fil for hver side for at gemme hver side i en separat fil

   - Navngiv filer som kildebilleder for at gemme hver side i en separat fil med samme navn som det oprindelige billede

   - Opret en ny fil for hver blank side for at behandle siderne, som et sæt af grupper, hver gruppe sluttende med en tom side. Siderne fra forskellige grupper er gemt i forskellige filer med navne, der er dannet på grundlag af et bruger-tilvejebragt navn med et indeks vedlagt (-1, -2, -3, osv.)

   - Opret en enkelt fil for alle sider for at gemme alle siderne i en enkelt fil.

  • I feltet Filnavn indtastes et navn på filen, i hvilken genkendt tekst vil blive gemt.

Bemærk. Udseendet af denne dialogboks afhænger af de indstillinger du har foretaget på Trin 1.

 • Klik Afslut.
  Forberedelsesopgaven vil blive vist i hovedvinduet ABBYY Hot Folder.

Bemærk:

 • Som standard er opgavefiler gemt i %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\10.00.
  (I Microsoft Windows Vista, Windows 7 i %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\10.00).
 • Resultaterne vil blive gemt i den mappe, du har angivet ved oprettelsen af opgaven. I nogle tilfælde vil programmet oprette en undermappe i den angivne mappe og gemme de efterfølgende genkendte resultater til denne undermappe for at forhindre tab af allerede behandlede filer. Undermappen vil blive navngivet som følger:
  1. Hot Folder DD.MM.YYYY HH-MM-SS
   En undermappe med dette navn bliver oprettet, når du kører en opgave igen.
  2. Filnavn(NUMMER)
   En undermappe med dette navn bliver oprettet, hvis en fil med et bestemt navn allerede findes i den mappe, du har angivet.

Vigtigt! For at starte opgaver, skal din computer være tændt, og du skal være logget på.

Oprettelse af en Opgave