Anvendelse af områdeskabeloner

Hvis du behandler et stort antal dokumenter med et identisk layout (f.eks. formularer eller spørgeskemaer), vil en analyse af layoutet for hver side være tidskrævende. For at spare tid kan du nøjes med at analysere et af dokumenterne i et sæt af ens dokumenter og gemme det detekterede område som en skabelon. Derefter kan du anvende denne skabelon for de andre dokumenter i sættet.

Sådan oprettes en områdeskabelon:

  1. Åbn et billede og lad enten programmet analysere layoutet automatisk eller tegn det ønskede område manuelt.
  2. I menuen Områder skal du vælge kommandoen Gem områdeskabelon…. I dialogboksen skal du indtaste et navn for din skabelon og klikke på Gem.

Vigtigt! For at kunne anvende en områdeskabelon skal du scanne alle dokumenter i sættet ved anvendelse af samme opløsningsværdi.

Anvendelse af en områdeskabelon:

  1. I vinduet Dokument skal du vælge de sider, du vil anvende en områdeskabelon på.
  2. I menuen Områder skal du vælge Indlæs områdeskabelon…
  3. I dialogboksen Åbn områdeskabelon skal du vælge den ønskede områdeskabelon (områdeskabeloner har fil *.blk forlængelse).
  4. I den samme dialogboks, ved siden af Anvend på, skal du vælge Valgte sider for at anvende skabelonen på de valgte sider.

    Bemærkning. Vælg Alle sider for at anvende skabelonen pår alle siderne i det nuværende ABBYY FineReader dokument.

  5. Klik på knappen Åbn.

Anvendelse af områdeskabeloner