Fotografering af dokumenter

Det kræver noget øvelse af tage billeder af dokumenter. Kameraets funktioner og optageforholdene er også vigtige.

Bemærk. Se dokumentationen, der fulgte med kameraet, for at få flere oplysninger om kameraets indstillinger.

Inden du tager billeder:

 1. Kontrollér, at hele siden passer ind i rammen.
 2. Kontrollér, at lyset er ligeligt fordelt på tværs af siden, og der ikke er nogen mørke områder eller skygger.
 3. Placér linsen parallelt med dokumentet, og peg den mod midten af dokumentet. Udglat papiret (f.eks. ryggen på bogen), hvis det er muligt.

Emnerne herunder beskriver de nødvendige specifikationer til kamera og optagetilstande.

Krav til digitalt kamera Tips til fotografering Hvad hvis…
 


Minimumskrav

 • Matrixstørrelse: beregnes i forhold til billedsidens format med 2 millioner pixel pr. A4-side. Matrix i mindre størrelser kan være tilstrækkeligt til fotografering af små dokumentformater, f.eks. visitkort.
 • Variabel fokuseret afstand. Fast kamerafokus (fokuseret til det uendelige) skal ikke bruges til at fotografere dokumenter. Disse kameratyper er normalt indbygget i mobiltelefoner og PDA’er.

Anbefalede indstillinger:

 • Matrixstørrelse: beregnes i forhold til billedsidens format med 5 millioner pixel pr. A4-side.
 • Funktion til deaktivering af flash
 • Manuel blænderåbning, dvs. findes i Av- eller fuld manuel tilstand
 • Manuel fokus
 • Et system til anti-rystelser, eller brug af stativ anbefales
 • Optisk zoom

Lysstyrke
Det er bedst at tage billeder i dagslys eller et godt oplyst område. Hvis der tages et billede et sted med kunstigt lys, skal der bruges to lyskilder til at undgå skygger.

Finereader darkpicture Fotografering af dokumenter Finereader goodpicture Fotografering af dokumenter

Placering af kamera
Det anbefales at bruge et stativ, når der skal tages billeder af dokumenter. Placér linsen parallelt med dokumentet, og peg den mod midten af teksten.

Ved fuld optisk zoom skal afstanden mellem kamera og dokument være tilstrækkeligt til at hele dokumentet passer ind i rammen. Denne afstand er normalt cirka 50-60 cm.

Blitz
Hvis der er nok lys, skal du deaktivere blitzen for at forhindre skarpt glanslys og skygger. Hvis der bruges blitz ved dårlig lyssætning, skal du sørge for at tage billledet med en vis afstand (cirka 50 cm.).

Bemærk. Vi anbefaler at kombinere blitz med baggrundsbelysning.

Vigtigt! Blitzen må ikke bruges til at fotografere glossy dokumenter.

Finereader badflash Fotografering af dokumenter Finereader goodpicture Fotografering af dokumenter

Hvid balance
Hvis det muligt, skal du indstille den tilpassede hvide balance til dokumentets papir. Ellers skal du vælge den tilstand til hvid balance, der bedst passer til de aktuelle lysforhold.

Finereader wrongwhitebalance Fotografering af dokumenter Finereader goodpicture Fotografering af dokumenter

Ikke nok lys
Ved fotografering med dårlige lysforhold:

 • Indstil den største værdi til blænderåbningen ved at åbne blænderen helt. Bemærk, at det er bedre at bruge høje værdier til blænderen, hvis der fotograferes ved klart dagslys for at få skarpe billeder.
 • Indstil en høj ISO-værdi til højere lysfølsomhed.
 • Brug Manuel fokus, da automatisk fokus kan mislykkes (manglende fokus giver slørede billeder).

Billedet er for mørkt eller svagt
Prøv at bruge en klarere lyssætning. Eller indstil en lavere blændeværdi.

Billedet er ikke skarpt nok
Automatisk fokus fungerer muligvis ikke ved dårlig lyssætning, eller hvis der tages et billede tæt på. Prøv at bruge en mere klar lyssætning. Prøv at fokusere kameraet manuelt, hvis dette ikke hjælper.

Hvis det kun er en del af billedet, der er sløret, skal du prøve med en højere blændeværdi. Tag billedet med en større afstand og maks. optisk zoom. Fokusér på et punkt mellem midten og kanten af billedet.

Hvis der tages et billede i automatisk tilstand med dårlig lyssætning, indstiller kameraet langsommere lukkerhastigheder, som påvirker billedets skarphed negativt. Hvis det er tilfældet, kan du prøve følgende:

 • Aktivér systemet til anti-rystelse, hvis det er tilgængeligt.
 • Brug selvudløser. Dette forhindrer rystelser, der ofte opstår, når der trykkes ned på lukkerknappen. Der kan også opstå problemer med rystelser, selvom der bruges et stativ.

Blitzen skaber et stort fremhævet område i midten af rammen.
Deaktivér blitzen. Eller prøv at bruge andre lyskilder, og tag billedet med en større afstand.

Fotografering af dokumenter