Automatisk billed-forbehandling

OCR-kvalitet kan blive påvirket af forvrængede tekstlinjer, dokumentskævhed, støj og andre fejl, som er almindeligt forekommende på scannede billeder og digitale fotos.

ABBYY FineReader har en billed-forbehandlings-funktion til at håndtere billedfejl af denne art. Når den er aktiveret, afgør billede-forbehandlings funktionen automatisk, hvad der videre skal foretages, afhængigt af den indlæste billedtype, og foretager korrektionen. Justeringer omfatter fjernelse af støj fra digitale fotos, rettelse af skævheder, glatning af tekstlinjer og korrigering af trapez-fordrejninger.

Bemærk. Disse handlinger kan være meget tidskrævende.

Sådan aktiveres automatisk forbehandling, når billederne er skannede og åbnede:

  1. Åbn dialogboksen Muligheder (Redskaber>Indstillinger…).
  2. Sørg for at markere indstillingen Muliggør billedforbearbejdning på fanen Scan/Åbn i Billed-behandlings-gruppen.

Vigtigt! Den automatiske forbehandlingsindstilling kan også slås til i dialogboksen Åbning af billede (Fil menu>Åbn PDF-fil/-billede…) og i ABBYY FineReader skannings-dialogboksen. Se Valg af Scanningsgrænseflade for flere oplysninger.

Bemærk. Hvis indstillingen Muliggør billedforbearbejdning blev slukket under scanning eller åbning af billeder, kan billedet blive behandlet manuelt ved hjælp af dialogboksen Redigering af billede .

Finereader listpicture Automatisk billed forbehandling Se Manuel redigering af billeder for at få flere oplysninger.

Automatisk billed-forbehandling