Justering af Områdefaconer og Områdegrænser

Før genkendelse analyserer og fremhæver programmet de forskellige områdetyper, som f.eks: Tekst, Billede, Tabel og Stregkode. Forskellige typer grænseområder skelnes fra hinanden med forskellige farver. ABBYY FineReader bruger denne analyse til at identificere områder og genkendelsesrækkefølgen Disse oplysninger hjælper med at genskabe den oprindelige sideformatering.

Det fremhævede område er aktivt. Klik et område for at gøre det aktivt. Du kan bruge Tabulatortasten til at navigere igennem områderne. Hvert område er nummereret. Disse tal bestemmer rækkefølgen af navigation. Som standard er områdernes ordinale numre ikke vist i Billed-vinduet – denne funktion aktiveres ved at vælge funktionenområdegen-nummerering.

Hvis teksten i et område ikke passer inden for dets grænser (dette kan ske, hvis du f.eks. redigerer den genkendte tekst), kan teksten uden for grænserne af et ikke-aktivt område være usynlige på skærmen. Røde markører på grænserne for området vil gøre dig opmærksom på dette. Når et område bliver aktivt vil dets grænser udvides til at vise hele teksten på skærmen.

Redasaberne til manuelt at markere og redigere områderne kan findes i Billedvindue, samt i pop-up-værktøjslinjerne til Tekst, Billede og Tabel-områderne (pop-up-værktøjslinjer vises ved siden af det aktive område).

Vigtigt! Når du er færdig med at justere områderne, skal du genstarte OCR-processen.

Oprettelse af et nyt område

 1. Vælg et redskab fra Billed-vinduet:

  Finereader zonetool Justering af områdetypen og områdegrænserne tegner et Genkendelses-område.

  Finereader texttool Justering af områdetypen og områdegrænserne tegner et Tekstområde.

  Finereader picturetool Justering af områdetypen og områdegrænserne tegner et Billedområde.

  Finereader tabletool Justering af områdetypen og områdegrænserne tegner et Tabelområde.

 2. Brug musen til at tegne et område.

Nye områder kan tegnes uden at vælge et redskab fra Billed-vindue-værktøjslinjen. Tegn blot et område på billedet, mens du holder følgende taster:

 • Ctrl+Shift tegner et Tekst-område.
 • Alt+Shift tegner et Billede-område.
 • Ctrl+Alt tegner et Tabel-område.
 • Ctrl+Shift+Alt tegner et Stregkode-område.

Du kan ændre områdetypen. Højre-klik det valgte område for at vælge Ændring af Områdetype fra genvejsmenuen, og vælg derefter den ønskede områdetype.

Justering af områdegrænser

 1. Placér musemarkøren på områdegrænsen.
 2. Venstre-klik og træk i den ønskede retning.
 3. Slip museknappen, når du er færdig.

Bemærk. Du kan justere de vertikale og horisontale grænser for området samtidigt ved at placere musemarkøren på et hjørne af området.

Tilføjelse/fjernelse af områdedele …

 1. Vælg Finereader add part Justering af områdetypen og områdegrænserne / Finereader del part Justering af områdetypen og områdegrænserne redskabet på pop-up-værktøjslinjen for Tekst -eller Billed-områderne.
 2. Placér musemarkøren inde i området, og vælg en del af billedet. Dette segment vil blive tilføjet eller slettet fra området.
 3. Justér områdegrænsen, hvis det er nødvendigt.

Bemærkninger:

 1. Disse redskaber kan kun anvendes til Tekst -og Billed-områder. Du kan ikke tilføje/slette et segment i en tabel eller et stregkodeområde.
 2. Områdegrænser kan også justeres ved at tilføje hjørner (opdelingspunkter). De resulterende segmenter kan trækkes i alle retninger ved hjælp af musen. For at tilføje et nyt hjørne, flyttes markøren til det ønskede sted på grænsen, mens du holder Ctrl+Shift (dette skifter markøren til sigtekornet) og klik. Et nyt hjørne vises på områdegrænsen.

Valg af et eller flere områder…

 • Vælg en af Finereader texttool Justering af områdetypen og områdegrænserne, Finereader picturetool Justering af områdetypen og områdegrænserne eller Finereader tabletool Justering af områdetypen og områdegrænserne redskaber fra Billed-vindue-værktøjslinjen, og klik på det ønskede område, mens du holder Ctrl-tasten. Klik på det valgte område igen for at annullere valget.

Flytning af et område…

 • Vælg et område og flyt det, mens du holder Ctrl-tasten.

Gen-nummerering af områder…

 1. Vælg Rækkefølge på områder fra menuen Område.
 2. Vælg områderne i den ønskede rækkefølge for output-dokumentet.

Bemærk. Områderne er automatisk nummererede fra venstre til højre under den automatisk sideanalyse, uanset tekstretning på billedet.

Sletning af et område…

 • Vælg Finereader delblocks Justering af områdetypen og områdegrænserne redskabet og klik det område, du ønsker at slette.
 • Væl
  g det område, som skal slettes, og klik derefter Slet område fra genvejsmenuen.
 • Vælg området, som skal slettes, og tryk derefter på knappen Slet.

Sådan slettes alle områder:

 • Vælg Slet alle områder og tekst fra Billed-vindue-genvejsmenuen.

Vigtigt! Sletning af et område fra et billede, der allerede er genkendt, vil slette hele teksten i det tilsvarende Tekst-vindue.

Ændring af tekstretning

 • Vælg den ønskede tekstretnng fra menuen Orientering på værktøjslinjen Egenskaber for område> genvejsmenuenEgenskaber for område.

Se Ændring af Tekstegenskaber for flere oplyninger.

Ændring af områdegrænsefarver…

 1. Åbn dialogboksen Muligheder i fanen Vis (Redskaber>Indstillinger…).
 2. Vælg områdetypen under Udseende, og vælg farven på Farve-paletten.

Justering af områdetypen og områdegrænserne