Ændring af tekstegenskaber

Ved udførelse af automatisk dokumentanalyse registrerer ABBYY FineReader forskellige områdetyper på dokumentsider (såsom tabeller, billeder, tekst og stregkoder). Programmet analyserer også dokumentstruktur og identificerer overskrifter og andre layout elementer såsom sidehoveder og sidefødder, billeder og diagram-billedtekster osv.

Du kan manuelt ændre forkert definerede egenskaber i nogle Tekst og Tabel-områder.

  1. Vælg området i Billed-vinduet eller Zoom-vinduet og justér egenskaberne i Egenskaber for område-panelet fra Billed-vinduet.

    Egenskaber for område-panelet lader dig indstille de følgende egenskaber:

  2. Bemærkninger:

    1. Brug Finereader propertyrightarrow Ændring af tekstegenskaber/Finereader propertyleftarrow Ændring af tekstegenskaber-knapperne til at navigere til venstre og til højre ad egenskaber-panelet, hvis Billed-vinduet ikke er bredt nok til at vise hele egenskaber-panelet.
    2. Nogle af tekstegenskaberne kan ændres ved hjælp af genvejsmenuen,+ som er til rådighed ved at højreklikke på et Tekst-område.
  3. Gen-start OCR-processen efter at have foretaget de nødvendige ændringer.

Finereader listpicture Ændring af tekstegenskaber Se Juster områdetfacon og områdegrænser for yderligere oplysninger.

Ændring af tekstegenskaber