Brugerordbog: Tilføjelse og Fjernelse af Ord

Hvis din tekst indeholder mange specielle udtryk, forkortelser og egennavne, vil tilføjelse af disse udtryk til brugerordbogen forbedre OCR-kvaliteten. For hvert tilføjet ord genererer ABBYY FineReader alle mulige ordformer til programmet for at kunne genkende dem i deres forskellige former (flertal, udsagnsord, osv.).

Sådan føjes et ord til ordbogen under stavekontrol:

 1. I dialogboksen Kontrollér stavning klikker du på knappen  Tilføj….
 2. I dialogboksen Primær Form indtastes følgende oplysninger:

  • Ordklasse (Navneord, Adjektiv, Verbum, Ikke bøjet)
  • Hvis ordet altid er med store bogstaver, vælges knappen Sætningskasus
  • Den primære form af ordet
 3. Klik OK. Dialogboksen Opret paradigme vil åbne.
  ABBYY FineReader vil spørge dig om de mulige former af ordet for at konstruere bøjningsmønsteret for det nye ord. Klik Ja eller Nej som svar på disse spørgsmål. Hvis du laver en fejl, så klik på knappen Igen og ABBYY FineReader vil gentage spørgsmålet. Det skabte bøjningsmønster vil blive vist i dialogboksen Paradigme.

  Vigtigt! Bøjningsmønstre kan kun oprettes for ord indsat i de følgende sprog: Engelsk, spansk, italiensk, tysk (ny og gammel stavemåde), russisk, ukrainsk og fransk.

Når du tilføjer engelske ord, har du mulighed for at indtaste dem i deres ubøjede form i stedet for at oprette et bøjningsmønster. På fanen Avanceret, klikker du Stavekontrolindstillinger… og vælger Spring over forespørgsel til ordformularer (kun engelsk ordbog).

Sådan tilføjes eller fjernes et ord, mens du ser i ordbogen:

 1. Fra menuen Redskaber vælges Vis biblioteker…
 2. I dialogboksen Vælg ordbog vælger du det ønskede sprog og klikker Vis…
 3. I dialogboksen Ordbog indtaster du et ord og klikker Tilføj… eller du vælger et ord og klikker Slet.

Programmet giver dig besked, hvis det ønskede ord allerede er i ordbogen. Du kan derefter se bøjningsmønsteret. Hvis bøjningsmønsteret er forkert, oprettes et et nyt bøjningsmønster ved at klikke på knappen Tilføj… i dialogboksen Tilføj ord.

Du kan importere brugerordbøger, som er oprettet i tidligere versioner af ABBYY FineReader (version 6.0, 7.0, 8.0 og 9.0 er understøttet).

 1. Fra menuen Redskaber vælges Vis biblioteker…, derefter det ønskede sprog, og der klikkes Vis…
 2. I dialogboksen Ordbog klikkes der på knappen Importér… og den ordbog, som skal importeres, vælges (den skal have endelsen *. pmd, *. txt eller *. dic).

Brugerordbog: Tilføjelse og Fjernelse af Ord