Brug af Stiltyper

Under tekstgenkendelse registrerer ABBYY FineReader de stiltyper og formateringer, der bruges i det originale dokument. Disse stiltyper og formateringer er gengivet i output-dokumentet ved at oprette et passende stilhierarki. Hvis det er nødvendigt, kan du gennemse og redigere dokument-stiltyperne og oprette nye stiltyper til at formatere genkendt tekst i tekst-vinduet.

For at brue en stiltype til et udvalgt tekstfragment:

  1. Vælg det ønskede tekstfragment i Tekst-vinduet.
  2. Vælg Egenskaber fra genvejsmenuen.
  3. Vælg den ønskede stil i det åbne Egenskaber for tekst fra Stil listen.

Bemærk. Når du gemmer genkendte tekster i RTF, DOC, og DOCX formater, er alle stiltyper bevaret.

For at modificere, få vist, oprette eller slette en stil:

  1. Gå til menuen Redskaber og vælg Typografiredigering…
  2. Vælg den ønskede stil fra listen over tilgængelige indstillinger i dialogboksen Stilredigering. Den højre side af dialogboksen indeholder de valgte stil-indstillinger (stilnavn, skrifttypenavn, skrifttypestørrelse, skrifttypeeffekter, tegnafstand og skala). Du kan ændre disse indstillinger efter behov.
  3. Hvis du vil oprette en ny stil, så klik på knappen Ny. Den nyoprettede stil vil blive føjet til listen over tilgængelige stiltyper. Vælg de relevante indstillinger for den nye stil i højre side af dialogboksen.
  4. Du kan slette alle stiltyper ved at klikke på knappen Fjern alle.

Brug af Stiltyper