Sidenummerering i ABBYY FineReader dokumenter

Alle sider i et dokument er nummererede. Sidenumre vises i vinduet Side tæt ved siden med miniaturebilleder.

For at tilføje sidenummerering skal du gøre følgende:

 1. I vinduet Sider vælges en eller flere sider.
 2. I genvejsmenuen for vinduet Sider skal du klikke på Omnummerér sider.
 3. I dialogboksen der åbnes, vælges et af følgende:
  • Omnummerér sider
   Dette ændrer alle sidenumre efterhånden, startende med den valgte side.
  • Gendan originale sidetal efter duplexscanning
   Dette genskaber den oprindelige nummerering fra kildedokumentet, hvis du anvendte føderen til først at scanne de ulige sider separat og derefter de lige sider.

   Vigtigt! Der skal tildeles et minimum på 3 sider med efterfølgende nummerering for denne handling.

   Bemærkning. For at afbryde denne handling, vælg Fortryd “Gendan sidetal efter duplexscanning”.

 4. Klik OK.

Rækkefølgen på siderne i vinduet Sider vil ændre sig i henhold til den nye nummerering.

Bemærkning:

 1. For at ændre et nummer på en side skal du klikke på dennes nummer i vinduet Sider og indtaste det nye nummer i feltet.
 2. I tilstanden Miniaturer kan du ændre sidenummerering ved blot at trække de valgte sider til den ønskede plads i dokumentet.

Sidenummerering i ABBYY FineReader dokumenter