Ordliste

A B D E F G I K L M O P S T U

A

ABBYY FineReader dokument er et objekt oprettet af ABBYY FineReader software, til at behandle et kildedokument med strukturanalyse. Den indeholder billeder med tilhørende genkendt tekst (hvis nogen) og programindstillinger (scanning, genkendelse, lagringsoptioner, mv.).

ABBYY Hot Folder er en planlægningsagent der tillader at du vælger en mappe med billeder og indstiller tiden for billedbehandling i denne mappe. Billederne fra den valgte mappe vil blive behandlet automatisk på det specificerede tidspunkt.

ABBYY Screenshot Reader er en applikation til at oprette skærmbilleder og genkende tekst i dem.

Adgangskode for dokumentåbning er et password der forhindrer brugere fra at åbne et PDF dokument, medmindre de indtaster det password forfatteren har specificeret.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology) er en teknologi der øger konverteringskvaliteten for flerside dokumenter. For eksempel, kan den genkende strukturelle elementer som overskrifter, sidehoveder og sidefødder, fodnoter, sidenumerering og underskrifter.

Aktivering er processen med at modtage en speciel kode fra ABBYY, der tillader brugeren at anvende sin kopi af softwaren i fuld version på en bestemt computer.

Aktiveringskode er en kode, der er udstedt af ABBYY til hver bruger af ABBYY FineReader 10, under aktiveringsproceduren. Aktiveringskoden er påkrævet for at aktivere ABBYY FineReader på den computer der genererede Produkt ID.

Aktivt område er et udvalgt område på et billede, der kan slettes, flyttes eller redigeres. For at gøre et område aktivt, klik på det. Rammen omkring et aktivt område er fed og har små firkanter, der kan trækkes for at ændre størrelsen på området.

Automatisk dokumentføder (ADF) er en enhed, der automatisk føder dokumenter til en scanner. En scanner med en ADF kan scanne flere sider uden manuel indblanding. ABBYY FineReader understøtter scanning af flerside dokumenter.

Automatiseringsstyring er en indbygget styringsfunktion, der tillader at du kører automatiserede opgaver, opretter og redigerer automatiske opgaver og sletter tilpassede opgaver, du ikke længere anvender.

Finereader backtotop Ordliste Tilbage til toppen

B

Billedområde er et område, der anvendes for billedområder der indeholder billeder. Denne områdetype kan indeholde et aktuelt billede, eller alle andre objekter der skal vises som et billede (f.eks. et tekstafsnit).

D

Dokumentanalyse er en proces med valg af logiske strukturelementer og forskellige områdetyper i dokumentet. Dokumentanalyse kan udføres automatisk eller manuelt.

Dokumentindstillinger er et sæt af optioner, der kan vælges i dialogboksen Indstillinger (Funktioner>Indstillinger). Indstillingssæt inkluderer også brugersprog og mønstre. Optionsæt kan gemmes og derefter anvendes (indlæses) i andre ABBYY FineReader dokumenter.

Driver er et software program, der styrer computertilbehør (f.eks., en scanner, en monitor, mv.).

Finereader backtotop Ordliste Tilbage til toppen

E

Ekstra bindestreg er en bindestreg (¬) der indikerer præcist hvor et ord eller ordkombination skal deles, hvis det fremkommer sidst på en linje (f.eks. “autoformat” skal deles til “auto–format”). ABBYY FineReader erstatter alle de bindestreger den finder i ordbogen med ekstra bindestreger.

F

Farvetilstand er en scanningsparameter, der bestemmer om et billede skal scannes i sort og hvid, gråtone eller farve.

Forkortelse er en forkortet form af et ord eller frase, der anvendes til at repræsentere hele ordet. For eksempel, MS–DOS (for Microsoft Disk Operating System), UN (for United Nations), mv.

G

Genkendelsesområde er et område indeholdende et afsnit af et billede, som ABBYY FineReader skal analysere automatisk.

Ignorerede tegn er ikke-bogstavstegn fundet i ord (f.eks. stavelsestegn eller accent). Disse tegn ignoreres under stavekontrollen.

Ikke-tilladte tegn — Hvis bestemte tegn aldrig skal findes i en genkendt tekst, kan de specificeres i et sæt af forbudte tegn i sproggruppe egenskaber. Specificering af disse tegn, øger hastigheden og kvaliteten af OCR.

Finereader backtotop Ordliste Tilbage til toppen

K

Kodeside er en tabel, der indstiller sammenhængen mellem tegnkoder og selve tegnet. Brugere kan vælge de tegn de behøver, fra det sæt der er tilgængeligt på kodesiden.

L

Licensstyring er et program der anvendes for at administrerer ABBYY FineReader licenser og aktivere ABBYY FineReader 10 Corporate Edition.

Ligatur er en kombination af to eller tre “limede” tegn (f.eks. fi, fl, fifi, mv.). Disse tegn er svære at separere, fordi de er “limet sammen” under udskrift. OCR præcisionen bliver forbedret ved at behandle dem som enkeltstående tegn.

Lysstyrke er en scanningsparameter, der indikerer kontrasten mellem sorte og hvide områder. Genkendelseskvaliteten øges ved at indstille lysstyrken korrekt.

M

Mønster er et sæt af par (hvert par indeholder et tegnbillede og selve tegnet), der oprettes under mønstertræning.

Finereader backtotop Ordliste Tilbage til toppen

O

Omnifont system er et genkendelsessystem, der genkender tegnsæt i enhver font og fontstørrelse uden forudgående træning.

Område er et indrammet afsnit på et billede. Inden der udføres OCR, detekterer ABBYY FineReader tekst, billede, tabel, og stregkodeområder, for at kunne bestemme hvilke billedafsnit der skal genkendes og i hvilken rækkefølge.

Områdeskabelon er en skabelon, der indeholder information om størrelse og placering af områder, i et sæt af dokumenter med ens udseende.

Opløsning er en scanningsparameter, der bestemmer hvor mange dpi der skal anvendes under scanning. Opløsning på 300 dpi skal anvendes for tekstsæt i 10pt fontstørrelse og større, 400 til 600 dpi er bedre for tekster med små fontstørrelser (9pt og mindre).

P

Paradigme er et sæt af alle g
rammatiske former af et ord.

PDF sikkerhedsindstillinger er restriktioner, der kan forhindre et PDF dokument fra at blive åbnet, redigeret, kopieret eller udskrevet. Disse indstillinger inkluderer password for dokumentåbning, tilladelsespasswords, og krypteringsniveauer.

Primær form er formen på et hovedord i en indtastning i ordbogen.

Produkt ID er et parameter der er baseret på hardwarekonfigurationen, det genereres automatisk, når ABBYY FineReader aktiveres på en bestemt computer.

Punkter pr. tomme (dpi) er standard for måling af billedopløsningen.

Finereader backtotop Ordliste Tilbage til toppen

S

Sammensat ord er et ord, der er lavet af to eller flere stammer (generel mening); et ord der ikke findes i ordbogen, men potentielt lavet af to eller flere termer fundet i ordbogen (ABBYY FineReader mening).

Scanner er en enhed til at indlæse billeder i en computer.

Separatorer er symboler der kan adskille ord (f.eks. /, \, streg) og er separeret fra selve ordene af mellemrum.

Sidelayout er placeringen af tekst, tabeller, billeder, afsnit, og kolonner på en side, samt fonte, fontstørrelser, fontfarver, tekstbaggrund, og tekstorientering.

Sidelayoutanalyse er processen med detektering af områder på et sidebillede. Områder kan være af fem typer: tekst, billede, tabel, stregkode, og genkendelsesområde. Sidelayoutanalyse kan udføres automatisk ved at klikke på knappen Læs eller manuelt af brugeren forud for OCR.

Skrifttype med fast bredde er en skrifttype (som Courier New), hvor alle tegn har samme bredde. For bedre OCR resultater med skrifttyper med fast bredde skal du vælge Funktioner>Indstillinger…, klikke på fanen Dokument og vælge Skrivemaskine under Dokumentudskriftstype.

Skrifttypeeffekter er fremtoningen af en font (f.eks. fed, skrå, understreget, gennemstreget, sænket, fremhævet, små bogstaver).

Spejlvendt billede er et billede med hvide tegn mod en mørk baggrund.

Stregkodeområde er et område, der anvendes for stregkode billedområder.

Finereader backtotop Ordliste Tilbage til toppen

T

Tabelområde er et område, der er anvendt for tabel billedområder eller for tekstområder der er struktureret som en tabel. Når applikationen læser denne typer områder, tegner den vertikale og horisontale separatorer indenfor området, for at danne en tabel. Dette område er gengivet som en tabel i output teksten.

Tagged PDF er et PDF dokument der indeholder information om dokumentstrukturen, som dens logiske dele, billeder, tabeller, mv. Denne struktur er kodet i PDF tags. En PDF fil forsynet med tags, kan omdannes til at passe andre skærmstørrelser og vil vises fint på håndholdte enheder.

Tekstområde er et område der indeholder tekst. Bemærk at tekstområder kun skal indeholde enkeltkolonne tekst.

Tilladelsespassword er et password, der forhindrer brugere fra at udskrive og redigere et PDF dokument, medmindre de indtaster det password forfatteren har specificeret. Hvis der er valgt nogle sikkerhedsindstillinger for dokumentet, vil andre brugere ikke kunne ændre disse indstillinger, medmindre de indtaster det password forfatteren har specificeret.

Træning er etablering af en sammenhæng mellem et tegnbillede og selve tegnet. (For detaljer, se Genkendelse med træning afsnittet.)

U

Udskriftstype er en parameter, der reflekterer hvordan kildeteksten var udskrevet (på en laserprinter eller tilsvarende, på en skrivemaskine, mv.). For laserudskrevne tekster, vælg Autodetekter; for tekster skrevet på skrivemaskine, vælg Skrivemaskine; for fax, vælg Fax.

Unicode er en standard udviklet af Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Standard er et 16–bits internationalt kodesystem, for behandling af tekster skrevet i hovedparten af verdens sprog. Standarden kan let udvides. Unicode standarden bestemmer tegnkodningen, samt egenskaber og procedurer anvendt ved behandling af tekster, skrevet i et bestemt sprog.

Usikre ord er ord der indeholder et eller flere usikre tegn.

Usikre tegn er tegn der kan være genkendt forkert. ABBYY FineReader fremhæver usikre tegn.

Finereader backtotop Ordliste Tilbage til toppen

Ordliste