Anvendelse af ABBYY FineReader Hjælp

Tastaturgenveje for hjælpevinduet

Til Tryk på
Vis hjælpevinduet F1
Skift mellem hjælpeemner og ruden Indhold, Søgning, eller Indeks F6
Vis menuen Indstilinger for at få adgang til alle værktøjslinjekommandoer i Hjælp ALT+O
Skjul eller vis ruden ved hjælp af fanen Indhold, Søgning, og Indeks ALT+O, og tryk derefter på T
Vis en af de forrige viste emner ALT+O, og tryk derefter på B for at gå tilbage eller på F for at gå frem
Gå tilbage til den specificerede hjemmeside ALT+O, og tryk derefter på H
Stop hjælpevinduet fra at åbne et hjælpeemne (nyttigt hvis du ønsker at stoppe en hjemmeside med at downloade) ALT+O, og tryk derefter på S
Åbn dialogboksen Internetindstillinger for Microsoft Internet Explorer, hvor du kan ændre tilgængelighedsindstillinger ALT+O, og tryk derefter på I
Opdater emnet (ved visning af en hjemmeside) ALT+O, og tryk derefter på R
Udskriv alle emnerne i den nuværende bog eller kun det valgte emne ALT+O, og tryk derefter på P
Luk hjælpevinduet ALT+F4

Finereader backtotop Anvendelse af ABBYY FineReader Hjælp Tilbage til toppen

Anvendelse af ruden Indhold, Indeks og Søg

Tryk på F6 for at skifte fra hjælpeemner til ruden Indhold, Søgning, Indeks.

Til Tryk på
Skift til den næste fane CTRL+TAB
Skift til ruden Indhold ALT+C
Skift til fanen Søg ALT+S
Skift til fanen Indeks ALT+N
Åbn en markeret bog eller et hjælpeemne ENTER
Vælg den næste bog eller hjælpeemne PIL NED
Vælg den forrige bog eller hjælpeemne PIL OP
Vis en genvejsmenu SHIFT+F10

Finereader backtotop Anvendelse af ABBYY FineReader Hjælp Tilbage til toppen

Anvendelse af emneruden

Tryk på F6 for at skifte fra ruden Indhold, Søgning, Indeks til det åbne hjælpeemne.

Til Tryk på
Gå til det næste hjælpeemne ALT-HØJRE PIL
Gå til det forrige hjælpeemne ALT+VENSTRE PIL
Vælg den næste skjulte tekst eller hyperlink TAB
Vælg den forrige skjulte tekst eller hyperlink SHIFT+TAB
Udfør handlingen for den valgte skjulte tekst eller hyperlink ENTER
Rul frem til start eller afslutning af et hjælpeemne PIL OP eller PIL NED
Rul frem til start eller afslutning af et hjælpeemne i store spring SIDE OP eller SIDE NED
Gå til start eller afslutning af et hjælpeemne HOME eller END
Udskriv det nuværende hjælpeemne CTRL+P
Vælg hele hjælpeemnet CTRL+A
Kopier de valgte enheder til udklipsholder CTRL+C
Vis en genvejsmenu SHIFT+F10

Finereader backtotop Anvendelse af ABBYY FineReader Hjælp Tilbage til toppen

Tastaturgenveje for at gennemse søgeresultater 

Brug OP eller NED piletaster for at vælge et emne, og tryk derefter på ENTER for at åbne emnet i hjælpevinduet.

Ændring af udseende for at hjælpeemne

  1. I menuen Hjælp skal du klikke på Hjælp.
  2. I vinduet Hjælp skal du klikke på Indstillinger og derefter klikke på Internetindstillinger.
  3. På fanen Generelt skal du klikke på Tilgængelighed og derefter vælge afkrydsningsfeltet Ignorer de farver, der er defineret på websider.
  4. Klik på OK.
  5. I dialogboksen Internetindstillinger skal du gøre et eller begge af følgende:
    • For at ændre farven på baggrunden eller teksten i Hjælp skal du klikke på fanen Generelt, klikke på Farver og derefter vælge de ønskede indstillinger.
    • For at ændre skrifttypen i Hjælp skal du klikke på Skrifttyper på fanen Generelt og derefter vælge de ønskede indstillinger.

Bemærkning. Hvis du ændrer skrifttypen og baggrundsfarven for hjælpeemner i vinduet Hjælp, vil ændringerne også påvirke skriftypen og baggrundsfarven, når du ser en hjemmeside i Microsoft Internet Explorer.

Finereader backtotop Anvendelse af ABBYY FineReader Hjælp Tilbage til toppen

Anvendelse af ABBYY FineReader Hjælp