Almindelige udtryk

Tabellen nedenfor viser de almindelige udtryk, der kan anvendes til at oprette et nyt sprog.

Enhedsnavn Traditionelt almindeligt udtrykssymbol Anvendelseseksempler og forklaringer
Ethvert tegn . c.t – betyder “cat”, “cot”, mv.
Tegn fra gruppe [] [b-d]ell — betyder “bell,” “cell,” “dell,” mv.

[ty]ell — betyder “tell” og “yell”

Tegn ikke fra gruppe [^] [^y]ell — betyder “dell,” “cell,” “tell,” men forbyder “yell”

[^n-s]ell — betyder “bell,” “cell,” men forbyder “nell,” “oell,” “pell,” “qell,” “rell,” og “sell”

Eller | c(a|u)t — betyder “cat” og “cut”
0 eller flere match * 10* — betyder numre 1, 10, 100, 1000, mv.
1 eller flere match + 10+ — tillader numre 10, 100, 1000, mv., men forbyder 1
Bogstav eller ciffer [0-9a-zA-Z?-??-?] [0-9a-zA-Z?-??-?] — tillader alle enkelt tegn
[0-9a-zA-Z?-??-?]+ — tillader alle ord
Stort latinsk bogstav [A-Z]  
Lille latinsk bogstav [a-z]  
Stort kyrillisk bogstav [?-?]  
Lille kyrillisk bogstav [?-?]  
Ciffer [0-9]  
Mellemrum \s  
  @ Reserveret.

Bemærkning.

  1. For at anvende almindelige udtrykssymboler som normale tegn, skal det forsynes med en backslash. For eksempel, [t-v]x+ står for tx, txx, txx, mv., ux, uxx, mv., men \[t-v\]x+ står for [t-v]x, [t-v]xx, [t-v]xxx, mv.
  2. For at gruppere almindelige elementer anvendes parenteser. For eksempel, (a|b)+|c står for c eller alle kombinationer som abbbaaabbb, ababab, mv. (et ord af enhver ikke-nul længde, i hvilket der kan være alle antal af a’er og b’er i enhver rækkefølge), mens a|b+|c står for a, c, og b, bb, bbb, mv.

Eksempler

Du genkender en tabel med tre kolonner: den første er for fødselsdato, den anden for navn og den tredje for e-mail adresse. Du kan oprette nye sprog, data og adresser og indstille almindelige udtryk for dem.

Almindeligt udtryk for datoer:

Antallet af betydninger for en dag, kan bestå af et ciffer (1,2, mv.) eller to cifre (02, 12), men det kan ikke være nul (00 eller 0). Det almindelige udtryk for dagen, skal se ud som dette: ((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31).

Det almindelige udtryk for måneden, skal se ud som dette: ((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12).

Det almindelige udtryk for året, skal se ud som dette: ([19][0-9][0-9]|([0-9][0-9])|([20][0-9][0-9]|([0-9][0-9]).

Det der er tilbage, er at kombinere alt dette sammen og separere numrene med punktum (som 1.03.1999). Perioden er et almindeligt udtrykssymbol, så du skal indsætte et backslash (\) før dette. Det almindelige udtryk for den komplette dato, skal så se ud som dette:

((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31)\.((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12)\.((19)[0-9][0-9])|([0-9][0-9])|([20][0-9][0-9]|([0-9][0-9])

Almindeligt udtryk for e-mail adresserne:

[a-zA-Z0-9_\-\.]+\@[a-z0-9\.\-]+

Almindelige udtryk