Panely nástrojů

Hlavní okno aplikace ABBYY FineReader disponuje několika panely nástrojů. Tlačítka panelů nástrojů umožňují snadný přístup k příkazům programu. Stejné příkazy lze provádět z nabídky programu nebo klávesovými zkratkami z klávesnice.

Hlavní panel nástrojů nástrojů má pevnou sadu tlačítek pro všechny základní úkony: otevření dokumentu, skenování stránky, otevření obrazu, rozpoznávání stránek, ukládání výsledků atd.

ZobrazitHlavní panel nástrojů…

Finereader wizardbar Panely nástrojů

Panel rychlého přístupu lze upravit přidáním speciálních tlačítek pro téměř jakýkoli příkaz hlavní nabídky. Ve výchozím nastavení není tento panel zobrazen. Pro jeho zobrazení zvolte možnost Panel rychlého přístupu z nabídky Zobrazit panely nástrojů nebo z místní nabídky hlavního panelu.

Zobrazit Panel rychlého přístupu…

Finereader quickaccessbar Panely nástrojů
Pro přizpůsobení panelu rychlého přístupu nebo pro odstranění tlačítek používaných pro přístup k příkazům programu:
  1. Otevřete dialogové okno Upravit nástrojové lišty a klávesové zkratky. (Nástroje>Přizpůsobit…)
  2. Na kartě Panely nástrojů v poli Kategorie vyberte požadovanou kategorii.

    Poznámka. Je-li zvolena jiná kategorie, změní se příkazy seznamu Příkazy podle sady příkazů hlavní nabídky.

  3. Ze seznamu Příkazy vyberte příkaz a klepněte na tlačítko >> (nebo <<).
    Zvolený příkaz se zobrazí na seznamu příkaz panelu nástrojů (nebo z něj zmizí).
  4. Pro uložení změn stiskněte tlačítko OK.
  5. Pro návrat Panelu rychlého přístupu do výchozího zobrazení klepněte na tlačítko Obnovit vše.

Panely nástrojů oken Stránky, Obraz a Text naleznete v horní části těchto oken s pevnou sadou tlačítek.

Panely Zobrazit stránku, Obraz a Text…

Finereader windowsbars Panely nástrojů

V Podokně zpráv dokumentu se při běhu programu zobrazují chybová a varovná hlášení. Toto podokno se ve výchozím nastavení zobrazuje tehdy, pokud je stránka vybrána v okně Stránky. Mezi jednotlivými zprávami lze listovat tlačítky Finereader messagespane previous Panely nástrojů/Finereader messagespane next Panely nástrojů.

Zobrazit podokno zpráv dokumentu…

Finereader messagespane Panely nástrojů

Finereader listpicture Panely nástrojů Podrobnosti naleznete v části:

Panely nástrojů